Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1945 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-155
Číslo listu NAD: 1 087
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1945-1949, účetní knihu 1949-1951, korespondenci 1949-1952

Časový rozsah: 1899-1909
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-101
Číslo listu NAD: 919
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu příjmů a vydání z let 1899-1909

Časový rozsah: 1922 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-436
Číslo listu NAD: 1 664
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje hlavní knihu a deník příjmů a výdajů (s podacím protokolem)

Časový rozsah: 1903 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-431
Číslo listu NAD: 1 653
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu protokolů ze schůzí a knihu účtů

Časový rozsah: 1922 - 1946
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-437
Číslo listu NAD: 1 667
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu protokolů výboru

Časový rozsah: 1933 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-438
Číslo listu NAD: 1 672
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní deník 1934-1939, předpisy kostelních přirážek 1942-1949.

Časový rozsah: 1886 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-432
Číslo listu NAD: 1 656
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu protokolů, pokladní deník a spisy z let 1928-1951

Časový rozsah: 1897 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-433
Číslo listu NAD: 1 657
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů o schůzích z let 1897-1951, účetní knihu 1905-1951

Časový rozsah: 1879-1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-059
Číslo listu NAD: 740
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1880-1914, korespondenci 1879-1949 m.j. stanovy, seznamy členů

Časový rozsah: 1912-1913
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-115
Číslo listu NAD: 933
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihu s seznamem členů z let 1912-1913

Časový rozsah: (1879) 1883 - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-120
Číslo listu NAD: 944
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1883-1937, knihy presenční ke schůzím 1908-1933, knihy pozvánek na schůze 1926-1930, archivní knihu 1883-1934, knihy příjmů a vydání 1897-1926, korespondenci 1887-1938, stanovy spolku 1927.

Časový rozsah: 1896-1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-088
Číslo listu NAD: 704
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisy ze schůzí z let 1896-1913 a pokladní deník 1946-1950

Časový rozsah: 1942 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-153
Číslo listu NAD: 1 078
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní knihu z let 1942-1953

Časový rozsah: 1729-1859(1928)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-116
Číslo listu NAD: 774
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu protokolů z let 1729-1928

Časový rozsah: 1947 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-435
Číslo listu NAD: 1 659
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze knihu zápisů o schůzích

Časový rozsah: 1920 - 1928
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-133
Číslo listu NAD: 1 065
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní knihu z let 1920-1928

Časový rozsah: 1873 - 1948 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-185
Číslo listu NAD: 1 121
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1915-1948, účetní knihy 1873-1948, spisový materiál 1886-1949, účetní zprávy 1874-1942

Časový rozsah: 1875 - 1952 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-189
Číslo listu NAD: 1 196
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1878-1948, zápisy o revizích 1878-1941, spisový materiál z let 1887-1953, účetní knihy 1914-1954, účetní zprávy 1875-1951, plány městské spořitelny 1931

Časový rozsah: 1901 - 1925
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-150
Číslo listu NAD: 1 085
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1901-1925

Časový rozsah: 1927-1955
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-096
Číslo listu NAD: 686
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1927-1949, poklad ní knihu 1927-1951 a fasc. spisů z roku 1955

Časový rozsah: 1896-1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-095
Číslo listu NAD: 685
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1896-1937

Časový rozsah: 1943 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-154
Číslo listu NAD: 1 079
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z roku 1943, pokladní knihu 1943-1949

Časový rozsah: 1901 - 1934
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-181
Číslo listu NAD: 1 117
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje hlavní účetní knihu z let 1901-1934

Časový rozsah: 1913-1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-130
Číslo listu NAD: 987
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy z let 1913-1937

Časový rozsah: 1911-1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-099
Číslo listu NAD: 917
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1911-1937

Syndikovat obsah