Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1905-1911
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-125
Číslo listu NAD: 949
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje korespondenci z roku 1905-1911

Časový rozsah: 1930 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-397
Číslo listu NAD: 1 531
Tématický popis fondu:

Z fondu se dochovala pouze kronika z let 1930 - 1939

Časový rozsah: 1876-1879
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-132
Číslo listu NAD: 1 061
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu členů z let 1876-1879

Časový rozsah: 1884-1914
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-090
Číslo listu NAD: 914
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1885-1902, pokladní knihu 1885-1914, spisový materiál 1884-1899

Časový rozsah: 1928 - 1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-301
Číslo listu NAD: 1 267
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1943, účetní knihy 1928-1943

Časový rozsah: 1895 - 1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-311
Číslo listu NAD: 1 277
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1943, seznam členů 1895-1941, účetní knihy 1906-1942

Časový rozsah: 1925 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-314
Číslo listu NAD: 1 280
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1925-1942, seznam členů 1925-1941, úřední knihu 1925-1941

Časový rozsah: 1925 - 1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-346
Číslo listu NAD: 1 312
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1925-1943, kroniku 1925 -1938, seznam členů 1925-1938, stanovy 1925-1926, účetní uzávěrky 1926-1942

Časový rozsah: 1921 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-036
Číslo listu NAD: 668
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1921-1939 a knihy členů 1926-1939

Časový rozsah: 1912 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-027
Číslo listu NAD: 676
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu členů z let 1912-1939

Časový rozsah: 1898 - 1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-34
Číslo listu NAD: 667
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1920-1937 a knihy členů 1898-1944

Časový rozsah: Obchodní gremium Rosice
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-035
Číslo listu NAD: 679
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1933-1939, knihy členů 1931-1949

Časový rozsah: 1907 - 1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-028
Číslo listu NAD: 682
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu učňů z let 1907-1944

Časový rozsah: 1910-1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-080
Číslo listu NAD: 736
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1949, podací protokol 1925-1927, účetní knihy 1923-1930

Časový rozsah: 1882-1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-061
Číslo listu NAD: 742
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1906-1923, matriku členů 1882-1932, účetní knihy 1924-1930

Časový rozsah: 1936-1955(1958)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-126
Číslo listu NAD: 1 064
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní knihu spolku z let 1936-1958

Časový rozsah: 1900 - 1943 (1944)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-290
Číslo listu NAD: 1 256
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1900-1943, spisy o sloučení 1943-1944, účetní knihy 1900-1943

Časový rozsah: 1939 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-017
Číslo listu NAD: 659
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1942-1947, účetní knihy 1939-1948 a korespondenci 1948-1949

Časový rozsah: 1925 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-018
Číslo listu NAD: 660
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1945-1948, knihu učňů 1944-1945, knihu stanov a bilancí 1930-1948, účetní knihy 1946-1949

Časový rozsah: 1944 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-160
Číslo listu NAD: 1 091
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje hlavní účetní knihu z let 1944-1952

Časový rozsah: 1868 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-288
Číslo listu NAD: 1 254
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1868-1952, seznamy členů 1872-1949, spisový materiál 1869-1951, účetní knihy 18681951, účetní uzávěrky 1874-1951, fotografie z roku 1933-1938

Časový rozsah: 1931 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-312
Číslo listu NAD: 1 278
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1931-1952, seznam členů 1931-1952, spisový materiál 1931, 1935

Časový rozsah: 1885 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-184
Číslo listu NAD: 1 120
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1888-1948, zápisy o revizích 1902-1948, seznamy členů 1889-1950, spisový materiál 1885-1949, účetní knihy 1915-1952, výroční účty 1886-1947

Časový rozsah: 1874
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-135
Číslo listu NAD: 462
Tématický popis fondu:

Z fondu se dochoval pouze typář z roku 1874

Časový rozsah: 1873
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-136
Číslo listu NAD: 1 067
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje typář z roku 1873

Syndikovat obsah