Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1906-1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-064
Číslo listu NAD: 718
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze chůzí z let 1906-1949, seznamy členů spolku a chovanců ústavů 1946-1949, stanovy spolku 1935

Časový rozsah: 1921 - 1930
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-062
Číslo listu NAD: 1 156
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihy z let 1921-1930

Časový rozsah: 1880 - 1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-032
Číslo listu NAD: 666
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1884-1909, knihy členů 1880-1940 a stanovy 1888

Časový rozsah: Řádové společenstvo živnostníků Pozořice
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-025
Číslo listu NAD: 675
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1930-1941, knihu členů 1892-1941, cechovní knihu 1857-1931, zápisy o tovar. zkouškách 1928-1939

Časový rozsah: 1884 - 1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-033
Číslo listu NAD: 680
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu členů 1938-1941, knihu pomocníků 1921-1940, knihu učňů 1908-1940, knihy zápisů o tovaryšských zkouškách 1914-1929, knihy příjmů 1907-1923, členských příspěvků 1907-1938

Časový rozsah: (1933) 1935 - 1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-358
Číslo listu NAD: 1 341
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje matriku členů z let (1933)1935-1939, spisový materiál 1935-1943, účetní knihy 1935-1943.

Časový rozsah: 1929 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-198
Číslo listu NAD: 1 214
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní knihu z let 1929-1947

Časový rozsah: 1895-1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-089
Číslo listu NAD: 714
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1895-1940

Časový rozsah: 1905-1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-009
Číslo listu NAD: 716
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu příjmů a vydání z let 1905-1943

Časový rozsah: 1907-1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-142
Číslo listu NAD: 1 073
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1912-1945, spisový materiál 1907-1940

Časový rozsah: 1924 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-148
Číslo listu NAD: 1 083
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pamětní knihu z let 1924-1953

Časový rozsah: 1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-086
Číslo listu NAD: 723
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze pokladní deník z roku 1944

Časový rozsah: 1904-1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-079
Číslo listu NAD: 730
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje kroniku sboru z let 1904-1939

Časový rozsah: 1890 - 1992 (1998)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-366
Číslo listu NAD: 1 353
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1909-1982, matriky členů 1932-1968, kroniku čestných členů (1883)1909-1950, pamětní knihu 1922-1988, kroniky mladých požárníků 1971-1990 podací protokoly 1931-1981, fasc. korespondence 1931-1974, účetní knihy 1902-1951, fotografie 1908-1983 aj.

Časový rozsah: 1913 - 1975
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-274
Číslo listu NAD: 1 240
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1919-1960, členskou knihu 1920-1956, fotografie 1917-1975

Časový rozsah: 188-1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-081
Číslo listu NAD: 734
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1880-1941 a knihu požárů 1881-1950

Časový rozsah: 1933-1959
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-007
Číslo listu NAD: 747
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze účetní knihu z let 1933-1959

Časový rozsah: 1899 - 1955
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-179
Číslo listu NAD: 1 115
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1899-1954, knihu příjmů a vydání 1919-1955

Časový rozsah: 1873 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-183
Číslo listu NAD: 1 119
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1880-1940, spisový materiál 1901-1914, účetní knihy 1893-1942, účetní aktový materiál 1900-1914, torzo hasičské knihovny 1874-1934

Časový rozsah: (1918) 1937-1949 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-103
Číslo listu NAD: 936
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1937-1947, pamětní desky 1945-1947, korespondenci 1945-1949, plakáty, dokumentační materiál 1945-1949, seznam členů 1918-1945

Časový rozsah: 1949-1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-078
Číslo listu NAD: 731
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1949-1953

Časový rozsah: 1950 - 1957
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-404
Číslo listu NAD: 1 561
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisy tzv. masových sportovních počinů a oslav na kterých se organizačně podílel např.: Soutěž Praha-Brno, o čestnou vlajku ÚVS, Zápotockého hnutí, oslavy 1. máje, běh vítězství, štafeta "Poselství míru a přátelství".

Časový rozsah: 1936-1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-109
Číslo listu NAD: 25
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1936-1951

Časový rozsah: 1922-1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-145
Číslo listu NAD: 1 080
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1922-1950 mj. brožury, letáky 1922-1950, výroční zprávy 1935-1936, 1947,stanovy 1946

Časový rozsah: (1878) 1886 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-127
Číslo listu NAD: 954
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1887-1938, pamětní knihu 1865-1947, korespondenci 1871-1948, účetní knihy 18861927, knihy evidenční 1891-1940, účetní aktový materiál 1887-1945, mapy a plány 1900-1947, sbírka fotografií 18871945, plakáty 1887-1948, pohlednice 1.pol. 20. stol., knihy sokolské 1881-1949.

Syndikovat obsah