Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1904 - 1964
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-124
Číslo listu NAD: 948
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje matriku členů z let 1910-1945, seznamy členů 1935-1962, přehled činovníků 1904-1954, korespondenci 1935, 1947-1964, obnovení Sokola v Ořechově 1945, spisový materiál 1946-1964, účetní aktový materiál 1934, 1947-1950, mapy a plány 1922-1946, plakáty, letáky 1937-1964, fotografie, filmy 1907-1961, textilie bez data

Časový rozsah: 1895-1922
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-122
Číslo listu NAD: 946
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1902, podací protokol 1902-1910, spisy 1922

Časový rozsah: 1935 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-159
Číslo listu NAD: 1 090
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1935-1953

Časový rozsah: 1906-1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-121
Číslo listu NAD: 945
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisy z let 1906-1940 mj. dějiny Sokola 19061920, seznam členů 1940

Časový rozsah: 1896 - 1961
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-128
Číslo listu NAD: 955
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1925-1952, korespondenci 1896-1952, sokolskou kroniku 1932-1933, podací protokol 1928-1938, účetní aktový materiál 1928-1950, účetní knihy 1946-1950, plakáty 1900-1961, fotografie 1908, 1935, plány stavby sokolovny 1946-1947.

Časový rozsah: 1934 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-019
Číslo listu NAD: 661
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1934-1948, knihu členů 1947, knihu pomocníků 1934-1948, pokladní knihu 19421946, pokladní deníky 1947-1948 a fasc. spisů 1946-1948

Časový rozsah: 1889 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-050
Číslo listu NAD: 689
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1937-1944, knihy členů 1920-1945, účetní knihy 1938-1945, fasc. spisů z let 1889-1943 mj. stanovy 1939, výroční zprávy 1939-1943

Časový rozsah: 1940 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-094
Číslo listu NAD: 691
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu učňů z let 1940-1949 a knihu pomocníků 1942-1948

Časový rozsah: 1885 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-051
Číslo listu NAD: 690
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1930-1948, knihy členů 1899-1948, zápisy o tovaryšských zkouškách 1913-1942, účetní knihy 1945-1949, fasc. rozpočtů 1942-1948 a korespondenci 1885-1905

Časový rozsah: 1904 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-029
Číslo listu NAD: 670
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1907-1939, knihy učňů 1904-1948, knihu o tovaryšských zkouškách 1908-1942, knihy členů 1912,1940, pokladní knihy 1937-1948, knihu účetních uzávěrek a stat. výkazů 1932-1947

Časový rozsah: 1880 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-052
Číslo listu NAD: 692
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1912-1948, knihy členů 1943-1948, účetní knihy 1945-1949 a fasc. spis. mat. z let 1880-1948 m.j. stanovy, rozpočty a uzávěrky

Časový rozsah: 1926 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-042
Číslo listu NAD: 708
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1948, knihu tovaryšů 1929-1949, knihu učňů 1927-1945 a fasc. spisového mat. 1926-1948

Časový rozsah: 1931 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-046
Číslo listu NAD: 693
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1931-1948, účetní deník 1948, fasc. spisového materiálu tj.stanovy 1943 a úč. uzávěrky 1947

Časový rozsah: 1901 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-030
Číslo listu NAD: 671
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z roku 1939, knihy členů 1901-1941 a pokladní knihu 1940-1942

Časový rozsah: 1886 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-047
Číslo listu NAD: 694
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1942-1948, knihy členů 1930-1948, účetní knihy 1933-1948, fasc. spisového materiálu z let 1886-1948

Časový rozsah: 1910 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-048
Číslo listu NAD: 695
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1910-1943, knihy členů 1927-1948

Časový rozsah: 1912 - 1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-119
Číslo listu NAD: 943
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu učňů z let 1912-1940

Časový rozsah: 1865 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-053
Číslo listu NAD: 696
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1942-1949, knihy členů 1917-1948, účetní knihu 1948 a fasc. korespondence 1865-1911

Časový rozsah: 1931 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-043
Číslo listu NAD: 709
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1940-1948, knihu učňů 1934-1948, knihu pomocníků 1931-1948

Časový rozsah: 1924 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-020
Číslo listu NAD: 662
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1932-1949, knihy členů 1924-1949, účetní knihy 1932-1949 a fasc. spisového materiálu 1943-1948

Časový rozsah: 1879 - 1930
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-069
Číslo listu NAD: 697
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1879-1926 a pokladní knihu 1878-1930

Časový rozsah: 1884 - 1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-073
Číslo listu NAD: 698
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1886-1889, knihu učebních smluv 1891-1899, podací protokol 1935-1941 a pokladní knihu 1888-1902

Časový rozsah: 1887 - 1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-110
Číslo listu NAD: 928
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu členů z let 1887-1940, knihu učňů 1897-1906, podací protokol 1897-1906

Časový rozsah: 1888 - 1941 (1944)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-039
Číslo listu NAD: 677
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy členů 1887-1944, podací protokol 1907 -1930, účetní knihy 1888-1938

Časový rozsah: 1886 - 1941 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-038
Číslo listu NAD: 707
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1886-1922, knihu mistrů 1893-1929, knihu učňovských zkoušek 1926-1941, knihu pomocníků 1887-1905, podací protokoly 1886-1927, pokladní knihu 1887-1941(48) a kart. spisového mat. 1886-1930

Syndikovat obsah