Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1893 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-031
Číslo listu NAD: 672
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1921-1942, knihu mistrů 1924, účetní knihy 1922-1942

Časový rozsah: (1903) 1911 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-021
Číslo listu NAD: 663
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1933-1948, knihy členů 1903-1949, účetní knihy 1932-1949, fasc. spisového materiálu 1940-1947

Časový rozsah: 1886 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-054
Číslo listu NAD: 699
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1921-1948, knihy členů 1906-1948, účetní knihy 1921-1948, účetní aktový mat. 1933-1948 a korespondenci 1886-1948

Časový rozsah: 1908 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-037
Číslo listu NAD: 710
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu pomocníků 1908-1945 a knihu členů 1908-1945

Časový rozsah: 1942 - 1946
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-022
Číslo listu NAD: 664
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní knihu z let 1942-1946

Časový rozsah: 1850 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-024
Číslo listu NAD: 683
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu učňů a pomocníků z let 1924-1941, knihu zápisů ze schůzí 1936-1948 a knihy členů 1850-1885

Časový rozsah: 1892 - 1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-026
Číslo listu NAD: 681
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu dělníků a pomocníků z let 1892-1941

Časový rozsah: 1863 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-049
Číslo listu NAD: 700
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje seznam živností z let 1895-1941, knihy členů 1863-1941, pokladní knihu 1946-1949, fasc. účetních uzávěrek 1947 a kart. korespondence 1880-1940

Časový rozsah: 1869 - 1928
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-075
Číslo listu NAD: 701
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1886-1905, knihy členů 1886-1909, pokladní knihu 1886-1906 a fasc. korespondence 1869-1928

Časový rozsah: 1942 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-023
Číslo listu NAD: 665
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1943-1948, seznamy členů 1942-1949, pokladní knihu 1942-1948, pokladní deník 1943-1948, pokladní sborník 1942-1947, účetní uzávěrky 1944-1947

Časový rozsah: 1884 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-040
Číslo listu NAD: 711
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1913-1937, knih členů 1899-1941, podací protokoly 1886-1934, učební smlouvy 18981909, pokladní knihy 1894-1938 a korespondenci 1898-1940

Časový rozsah: 1905 - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-041
Číslo listu NAD: 669
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu členů z let 1905-1938

Časový rozsah: 1885 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-055
Číslo listu NAD: 702
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy učňů z let 1920-1948, pokladní deníky 1937-1947 a korespondenci z let 1885-1908

Časový rozsah: 1920-1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-131
Číslo listu NAD: 988
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí 1935-1951, účetní knihy 1920-1952

Časový rozsah: 1883-1919
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-074
Číslo listu NAD: 749
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy členů z let 1883-1919

Časový rozsah: 1913-1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-134
Číslo listu NAD: 1 150
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1913-1948

Časový rozsah: 1941 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-180
Číslo listu NAD: 1 116
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1941-1948 mj. stanovy spolku 1941, seznam členů a funkcionářů 1944

Časový rozsah: 1928 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-152
Číslo listu NAD: 1 077
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1942

Časový rozsah: 1933 - 1964
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-161
Číslo listu NAD: 1 092
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1948-1964, spisový materiál 1933-1948

Časový rozsah: 1921 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-177
Číslo listu NAD: 1 113
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1921-1950

Časový rozsah: 1900-1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-012
Číslo listu NAD: 725
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1900-1942, podací protokol 1906-1915, účetní knihy 1905-1940

Časový rozsah: 1928-1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-087
Číslo listu NAD: 724
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihy z let 1928-1951

Časový rozsah: 1919-1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-097
Číslo listu NAD: 674
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí /v téže knize příjem a vydání spolku/ z let 1919-1943

Časový rozsah: 1932-1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-068
Číslo listu NAD: 743
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje korespondenci spolku z let 1932-1940

Časový rozsah: 1932-1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-008
Číslo listu NAD: 684
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihu z let 1932-1941

Syndikovat obsah