Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1937-1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-016
Číslo listu NAD: 722
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1937-1942

Časový rozsah: 1924--1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-091
Číslo listu NAD: 737
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní knihy z let 1924-1951

Časový rozsah: 1925-1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-100
Číslo listu NAD: 918
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1946-1951, pokladní deník 1925-1952

Časový rozsah: 1924-1928
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-065
Číslo listu NAD: 712
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1924-1928

Časový rozsah: 1895-1913
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-082
Číslo listu NAD: 728
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí spolku z let 1895-1913

Časový rozsah: 1875-1915
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-060
Číslo listu NAD: 741
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1881-1908, pokladní knihu 1875-1915, spisový materiál 1875-1913

Časový rozsah: 1880-1925
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-098
Číslo listu NAD: 916
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1880-1925

Časový rozsah: 1886 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-285
Číslo listu NAD: 1 251
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1886-1952,knihy záznamů o půjčkách 1886-1952, knihy členů 1886-1952,spisový materiál 1886-1951, hlavní knihu 1912-1932, knihy bilancí 1905-1918, knihu ročních uzávěrek 1935-1952, knihy bilančních výkazů půjček 1909-1937, knihy bilančních soupisů vkladů 1912-1930, účetní aktový materiál 1886-1952

Časový rozsah: 1868 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-307
Číslo listu NAD: 1 273
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1952, seznamy členů 1868-1952, spisový materiál 1896-1951, účetní knihy 18681948, účetní uzávěrky 1906-1947

Časový rozsah: 1869 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-092
Číslo listu NAD: 732
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1869-1952, fasc. spisů z roku 1943, knihu bilancí 1913-1936, sborníky podílů 1902-1916

Časový rozsah: 1871 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-319
Číslo listu NAD: 1 285
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1872-1952,seznamy členů 1871-1948, spisový materiál 1873-1951, účetní knihy 1894-1951, výroční účty 1897-1951, stavební plány 1910, 1930, fotografie úředníků 1931

Časový rozsah: 1928 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-332
Číslo listu NAD: 1 298
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1952, seznam členů 1928-1952, účetní knihy 1929-1947, plán novostavby záložny 1931

Časový rozsah: 1927 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-351
Číslo listu NAD: 1 317
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1927-1952, seznam členů 1948-1952

Časový rozsah: 1871 - 1935
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-289
Číslo listu NAD: 1 255
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1877-1934, spisový materiál 1871-1935, účetní knihy 1871-1935

Časový rozsah: 1920 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-331
Číslo listu NAD: 1 297
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1920-1942, seznam členů 1920-1941, účetní knihy 1920-1941

Časový rozsah: 1903 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-281
Číslo listu NAD: 1 247
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1903-1942, knihu členů 1903-1937, spisový materiál 1903-1941, sborník příjmů 1903-1923, knihy zápůjček 1903-1942, účetní aktový materiál 1903-1942

Časový rozsah: (1898) 1928 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-283
Číslo listu NAD: 1 249
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1942, knihy členů 1928-1942, účetní aktový materiál 1898-1942

Časový rozsah: 1906 - 1944 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-292
Číslo listu NAD: 1 258
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1943, seznam členů 1923-1941, účetní knihy 1906-1953, spisy o sloučení 19341944, účetní uzávěrky 1906-1949

Časový rozsah: 1922 - 1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-300
Číslo listu NAD: 1 266
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1922-1943, účetní knihy 1922-1943

Časový rozsah: 1908 - 1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-378
Číslo listu NAD: 1 368
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí valných hromad z let 1908-1943, představenstva 1908-1943, dozorčí rady 1926-1943, knihy přihlášek členů 1928-1939.

Časový rozsah: 1930 - 1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-325
Číslo listu NAD: 1 291
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1930-1943, účetní knihy 1930-1943

Časový rozsah: 1922 - 1942 (1943)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-337
Číslo listu NAD: 1 303
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1922-1943, účetní knihy 1922-1943

Časový rozsah: 1910 - 1942 (1947)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-341
Číslo listu NAD: 1 307
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1942, účetní knihy 1913-1947

Časový rozsah: 1921 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-360
Číslo listu NAD: 1 348
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje protokoly valných hromad z let 1922-1949, představenstva 1939-1948. dozorčí rady 1921-1952, seznam členů 1921-1946, účetní knihy 1921-1952

Časový rozsah: 1911 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-361
Číslo listu NAD: 1 349
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje protokoly valných hromad, představenstva a dozorčí rady 1945-1952, seznam členů 1911-1946, účetní knihy 1931-1951

Syndikovat obsah