Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1933-1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-143
Číslo listu NAD: 1 074
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje podací protokol z let 1933-1937 a fascikl spisového materiálu z let 1933-1947

Časový rozsah: 1934 - 1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-365
Číslo listu NAD: 1 352
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z výborových schůzí z let 1934-1940

Časový rozsah: 1899 - 1906
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-071
Číslo listu NAD: 703
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihy z let 1899-1905 a korespondenci 1905-1906

Časový rozsah: 1884 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-058
Číslo listu NAD: 744
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1922 a 1926-1934, korespondenci 1884-1942, knihu evidenci členů 1926-1934, stanovy spolku (1884), 1926, plakáty, letáky na pozvánky 1910-1934, fotoalba 1884, 20.- 30. léta 20. stol., torzo spolkové knihovny 1923-1934.

Časový rozsah: 1939-1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-144
Číslo listu NAD: 1 075
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1939-1949 mj. stanovy 1939, letní tábory 1946-1947 a oběžníky 1946-1949

Časový rozsah: 1912 - 1925
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-182
Číslo listu NAD: 1 118
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1912-1925, účetní knihy 1913-1925, korespondenci 1912-1924, stavební plány na postavení továrny 1912-1913

Časový rozsah: 1907-1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-102
Číslo listu NAD: 920
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu členů z let 1907-1937

Časový rozsah: 1883 - 1920
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-002
Číslo listu NAD: 719
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1883-1920 a účetní knihu z let 1887-1891

Časový rozsah: 1920-1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-107
Číslo listu NAD: 925
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1920-1940

Časový rozsah: 1937-1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-146
Číslo listu NAD: 1 081
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1937-1948

Časový rozsah: (1935) 1941 - 1948 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-196
Číslo listu NAD: 1 212
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje korespondenci z let 1935-1959, knihu příjmů a vydání 1945-1954,účetní aktový materiál 1941-1957, plakáty z roku 1958

Časový rozsah: 1936 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-175
Číslo listu NAD: 1 111
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1936-1951

Časový rozsah: 1934 - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-379
Číslo listu NAD: 1 379
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1934-1938

Časový rozsah: 1921 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-202
Číslo listu NAD: 542
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1924-1935, spisový materiál mj.: stanovy 1921, seznam majitelů pozemků, členů družstva 1928-1929, účty družstva 1924-1939, stavební deník 1933-1934

Časový rozsah: 1940 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-373
Číslo listu NAD: 1 373
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1940-1945, korespondenci 1945-1949, účty 1944-1949

Časový rozsah: 1916 - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-377
Číslo listu NAD: 1 377
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1920-1938

Časový rozsah: 1909 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-381
Číslo listu NAD: 1 381
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje protokolární knihu z let 1924-1949, spisový materiál 1909-1941

Časový rozsah: 1907 - 1934
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-387
Číslo listu NAD: 1 387
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1908-1934

Časový rozsah: 1908 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-386
Číslo listu NAD: 1 386
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1908-1939

Časový rozsah: 1926 - 1931
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-205
Číslo listu NAD: 1 191
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje stanovy družstva, meliorační projekty Újezd II. a III. a korespondenci z let 1926-1931

Časový rozsah: 1925 - 1931
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-375
Číslo listu NAD: 1 375
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje protokolární knihu z let 1925-1931

Časový rozsah: 1923 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-383
Číslo listu NAD: 1 383
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu příjmů z roku 1926, vydání 1931, spisový materiál 1923-1952, účetní materiál 1934-1936

Časový rozsah: 1897 - 1946
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-200
Číslo listu NAD: 210
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí 1913-1941, seznam členů družstva 1897-1920, spisový materiál 1937-1946, odvodňovací plány 1911, účetní knihy 1919-1941

Časový rozsah: 1928 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-390
Číslo listu NAD: 1 390
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1928-1948

Časový rozsah: 1895 - 1930
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-388
Číslo listu NAD: 1 388
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje korespondenci z roku 1895

Syndikovat obsah