Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1929
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-389
Číslo listu NAD: 1 389
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z roku 1929

Časový rozsah: 1905 - 1928
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-376
Číslo listu NAD: 1 376
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1905-1928

Časový rozsah: 1909 - 1954
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-201
Číslo listu NAD: 1 160
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1908-1918, spisový materiál 1922-1954

Časový rozsah: 1926 - 1928
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-384
Číslo listu NAD: 1 384
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1926-1928

Časový rozsah: 1901 - 1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-380
Číslo listu NAD: 1 380
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1901-1937

Časový rozsah: 1902 - 1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-203
Číslo listu NAD: 211
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí družstva z let 1907-1941, spisový materiál z let 1902-1936

Časový rozsah:
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-204
Číslo listu NAD: 967
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje korespondenci z let 1905-1913, mj. zřízení družstva 1905, volby 1911 a meliorační projekt 1912

Časový rozsah: 1942 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-382
Číslo listu NAD: 1 382
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1942-1953

Časový rozsah: 1888 - 1935
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-385
Číslo listu NAD: 1 385
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1888-1935

Časový rozsah: 1929 - 1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-206
Číslo listu NAD: 966
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje stanovy, meliorační projekt, výměr 1929-1932, podrobný návrh na úpravu potoka Borkovanského 1941

Časový rozsah: 1930 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-339
Číslo listu NAD: 1 305
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1930-1948, seznam členů 1930-1948, revizní zprávy 1932-1944, hl. účetní kniha 1931-1945

Časový rozsah: 1894-1926
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-011
Číslo listu NAD: 735
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihu z let 1894-1926

Časový rozsah: 1905-1913
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-114
Číslo listu NAD: 932
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihu z let 1912-1913, poukázky na podporu z let 1905-1911

Časový rozsah: 1892 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-323
Číslo listu NAD: 530
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy o prospěchu a návštěvě školy z let 1892-1953, konferenční protokoly z let 1892-1953, účetní knihy z let 1892-1953 a spisový materiál z let 1920-1944

Časový rozsah: (1886) 1927-1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G117
Číslo listu NAD: 941
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1927-1946, knihu členů 1951, stanovy spolku 1886,1946, korespondenci 1932-1953, 1 bal. nezprac mat. 1933-1945.

Časový rozsah: 1925 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-275
Číslo listu NAD: 733
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1925-1952, knihu protokolů soudních usnesení o půjčkách 1931-1933, kart. členských přihlášek, nájemních smluv a stavebních spisů z let 1925-1952 a finanční knihu 1925-1949

Časový rozsah: 1926 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-276
Číslo listu NAD: 1 242
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1926-1952, matriku členů 1927-1952, spisový materiál 1927-1951, knihu bilancí 1928-1943, účetní aktový materiál 1928-1951

Časový rozsah: 1920 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-277
Číslo listu NAD: 1 243
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1920-1943, knihu členů 1920-1948, knihu bilancí 1932-1942, knihy závěrečných účtů 1920-1950

Časový rozsah: 1900 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-278
Číslo listu NAD: 1 244
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1900-1953, knihy evidence členů 1925-1950, knihy sborníků podílů 1900-1932, deník 1915-1938

Časový rozsah: 1927 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-279
Číslo listu NAD: 1 245
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1927-1952, knihu členů 1927-1951, spisový materiál 1928-1952, sborníky podílů 1927-1952, účetní aktový materiál 1927-1952

Časový rozsah: 1911 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-280
Číslo listu NAD: 1 246
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1911-1952, knihu členů 1912-1952, spisový materiál 1923-1952, knihu příjmů a výdajů 1928-1944, knihy závěrečných účtů 1912-1952

Časový rozsah: 1932 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-282
Číslo listu NAD: 1 248
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1932-1952, knihu členů 1932-1952, hlavní knihy 1932-1950, knihu bilancí 1932-1945 a sborník podílů 1950-1952

Časový rozsah: 1906 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-286
Číslo listu NAD: 1 252
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1925-1940, knihu podílů 1906-1950, knihu příjmů a vydání 1928-1949, sborníky podílů 1906-1951, účetní aktový materiál 1943-1951

Časový rozsah: 1923 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-093
Číslo listu NAD: 1 241
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1923-1952, spisový materiál 1923-1952, knihy bilancí 1924-1952

Časový rozsah: 1907 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-287
Číslo listu NAD: 1 253
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1908-1952, knihu podílů 1907-1948

Syndikovat obsah