Nápověda k webové aplikaci INDIKAČNÍ SKICI

Pokud narazíte na problém, prostudujte si, prosím, tuto nápovědu. Pokud nenaleznete řešení, můžete zaslat dotaz na technickou podporu (reprografie@mza.cz) nebo využít kontaktní formulář.

Webová aplikace

Webová aplikace Indikační skici slouží k prohlížení indikačních skic. Pro chod aplikace je třeba:

  • moderní webový prohlížeč (Internet Explorer 8, Firefox 3.5, Opera 10.5, Google Chrome 4 a vyšší)
  • flash player verze 9 nebo vyšší
  • povolený JavaScript
  • povolené cookies

Celá aplikace má 2 hlavní části - katalog a prohlížeč. Katalog slouží k vyhledávání a třídění záznamů, prohlížeč k prohlížení skic.

Katalog

Katalog má dvě části - vyhledávání a katalog. Vyhledávat lze podle názvu, okresu nebo signatury. Vyhledávání v názvech katastrů prohledává jednak názvy katastrů tak, jak jsou uvedeny v originálech u skic, jednak jejich německé názvy.

Do vyhledávacího pole Název katastru stačí zadat několik prvních písmen a odeslat vyhledávací dotaz. Výsledkem budou všechny skici, které obsahují zadaný řetězec znaků.

Alternativně lze vyhledávat v katalogu podle počátečních písmen českých názvů. Katalog, stejně jako výsledky vyhledávání, je zobrazen jako přehledný výpis. Tento výpis lze řadit abecedně vzestupně i sestupně kliknutím levého tlačítka myši do záhlaví sloupce.

Při přesunu myši na ikonku lupy ve sloupci Zobrazit se ukáže náhled skici. Kliknutím na ikonku lupy se přesunete do prohlížeče, kde můžete s indikační skicou dále pracovat.

Prohlížeč

Pro ovládání prohlížeče slouží sada ikon zobrazených v horním levém rohu. Běžně jsou ikony poloprůhledné, aby nerušily, při najetí myší se ikony zvýrazní.

Ovládací ikony

 Měřítko

Použití: Stisknutím levého tlačítka myši přidáváte body na úsečce. Deaktivace (vynulování) měřítka provedete opětovným kliknutím na ikonu nástroje měřítko.
Pomocí měřítka lze měřit PŘIBLIŽNOU vzdálenost mezi dvěma a více body. Vzdálenosti jsou čistě orientační. Přibližně odpovídají realitě google maps, avšak kvůli nestejným okrajům čtvrtek skic a určitému nutnému zaokrouhlení ve výpočetním vzorci dochází se vzrůstající naměřenou vzdáleností k nárůstu zkreslení.

Zpět

Zobrazí vyhledávací formulář.

Informace

Zobrazí informace o aktuálně prohlížené indikační skici: název katastru, rok, signaturu, variantní názvy a přidružené obce nacházející se na skice (jsou-li uvedeny).

Přiblížení označené části

Stisknutím, držením levého tlačítka myši a tahem myši vytvoříte rámeček. Skica bude přiblížena tak, aby přiblížená část vyplnila celý tento rámeček.

Posun

Ručička. Stiskněte levé tlačítko myši a pohybem myši posouváte celou indikační skicou.

Přiblížení

Přiblížení pohledu.

Oddálení

Oddálení pohledu.

Na šířku obrazovky

Přiblíží skicu tak, aby vyplňovala optimálně celou šířku obrazovky.

Na výšku obrazovky

Přiblíží skicu tak, aby vyplňovala optimálně celou výšku obrazovky.

Na celou obrazovku

Přiblíží skicu tak, aby byla celá skica zobrazena na obrazovce a nebylo třeba posunovat obraz.

Vedle ovládacích ikon je k dispozici i Navigátor. Ten ukazuje aktuální pozici na mapě. Pohybem vyznačeného rámečku po ploše navigátoru se přesouvá zobrazená část mapy.

Chcete indikační skici na DVD?

Jednotlivé čtvrtky digitální skici lze označit/odznačit poklepáním myší. Takto označené části skici pak lze objednat, např. pomocí tlačítka s nákupním vozíkem na horní liště stránky. Zasílané čtvrtky digitálních skic jsou v kvalitě 400DPI ve formátu JPG.

Známé problémy a jejich řešení

Nenašel jsem skicu pro obec XY?

Samostatná indikační skica této obce není. Je ovšem možné, že se nachází zakreslená u jiné skici. Pokud znáte místní kraj, zkuste se podívat po okolních skicách (sousedící obce). Je pravděpodobné, že v některé z nich hledanou obec naleznete. Existuje samozřejmě i možnost, že se skica nedochovala.
Případy, kdy jsou na jedné skici zakresleny 2 a více obcí jsou časté a dosud neexistuje žádná pomůcka, která by tyto skici nějak popisovala. Do budoucna připravujeme konkrétní řešení tohoto problému.

Uskakují snímky a nenačítají se všechny čtvrtky (díly). Co s tím?

Pravděpodobně máte otevřenou aplikaci ve více záložkách/oknech. Problém je způsoben malým množstvím paměti, aplikace si nemá kam odkládat na pozadí načítané obrázky. Prohlížejte skici pouze v jednom okně nebo záložce.

Stránka se zobrazí, ale nereaguje, nic nevidím. Co s tím?

Pravděpodobně nemáte povolený javascript v prohlížeči. Zkontrolujte nastavení prohlížeče: Nástroje -> Možnosti, případně Nástroje -> Možnosti internetu -> Upřesnit nebo obdobně (liší se v závislosti na používaném prohlížeči).

Mám dotaz, problém...

Webová aplikace Indikační skici byla vytvořena Moravským zemským archivem v Brně. Pokud narazíte na problém či nesrovnalost, můžete kontaktovat technickou podporu prostřednictvím e-mailu reprografie@mza.cz, nebo můžete využít kontaktní formulář.

Webová aplikace Indikační skici online slouží výhradně k PROHLÍŽENÍ indikačních skic. Jakékoliv jiné užití, zejména stahování zobrazovaného obsahu je výslovně zakázáno.