Prohlášení o přístupnosti

Moravský zemský archiv v Brně se zavazuje k zpřístupnění jím provozovaných webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky Moravského zemského archivu v Brně - https://www.mza.cz/indikacniskici/

Stav souladu

Tato webová stránka je v částečném souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný, jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů, jedná se o archiválie

- digitalizované snímky indikačních skic

Internetové stránka nesplňuje následující požadavky:

  • v patičce údaje nesplňují některé kontrasty normu,
  •  některé tabulky neobsahují údaj hlavičky th;
  • některé formulářové prvky nemají svůj popis svázaný s tagem label;

Další formáty

Na internetových stránkách nejsou informace nabízeny další formáty.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18.3.2021.

Toto prohlášení bylo vypracováno na základě vlastního posouzení provedeného Moravským zemským archivem v Brně. Při vypracování tohoto prohlášení byl použit metodický pokyn MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikaci a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo náměstí 723/1, 625 00 Brno
Oddělení informačních technologií a digitalizace
+420 533 317 428
podatelna@mza.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení o použití cookies

Jaké cookies používáme? V současné době webové stránky cookies využívají pouze nutné pro běh webových stránek a to po dobu životnosti session.