Poradní orgány a poradci

V rámci protikorupčního opatření archiv vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku zveřejňuje seznam poradních orgánů, pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností a advokátů a advokátních kanceláří, jejichž služeb archiv využíval za uplynulé předchozí pololetí, a to včetně vyplacených odměn za tuto činnost. V obdobích, kdy tato zpráva nebyla vyvěšena, tyto služby nebyly využity.