Přehled veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 750.000,- Kč bez DPH

Přehled veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 750.000,- Kč bez DPH, vypisovaných Moravským zemským archivem v Brně, naleznete na našem profilu zadavatele, který je přístupný na níže uvedené adrese:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-35282419/MultiprofilSeznamZadavatelu-35282419/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-35282419/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-35282419

V navigaci profilu přejděte na seznam zadávacích postupů (vyberte dle Vašeho požadavku zahájené, uzavřené nebo plánované zadávací postupy) a proveďte výběr přes filtrační tabulku.

2019

2020