Úřední hodiny MZA v Brně

Obnovení provozu badatelen Moravského zemského archivu v Brně od 20. dubna 2020

Podatelna

Na všech podatelnách MZA jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument MZA dále nezpracovává.

Podatelna Brno: Po - Pá: 9:00 - 15:00
Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost jednotlivých státních okresních archivů jsou uvedeny v záložce každého archivu.

Badatelna

Moravský zemský archiv v Brně provozuje badatelny i knihovny v Brně a na každém okresním archivu. Úřední hodiny badatelen jednotlivých státních okresních archivů jsou uvedeny v záložce každého archivu.

Badatelna Brno - 2. posch., dveře č. 224

Tel: + 420 533 317 224
E-mail: badatelna@mza.cz

Úřední hodiny badatelny:
Po: 9:00 – 18:00
Út: 9:00 – 16:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
St: 9:00 – 18:00
Čt: 9:00 – 16:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
Pá: zavřeno
 

Reprografické služby a výdej reprodukcí archiválií:

Reprodukce archiválií lze vyzvednout i osobně v budově archivu, 2. posch., dveře č. 223 (vchod přes badatelnu).
Kontaktní osoba: Jana Barinová
Tel: + 420 533 317 223
email: reprografie@mza.cz

Úřední hodiny reprografie
Po: 12:00-16:00
Út: 9:00-12:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
St: 12:00-16:00
Čt: 9:00-12:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
Pá: zavřeno
 

Knihovna Brno

2. posch., dveře č. 224

On-line katalog zatím neobsahuje všechny tituly uložené v knihovním fondu MZA. Tituly vydané před rokem 1998 jsou postupně doplňovány do databáze, proto i nadále k vyhledávání slouží lístkový katalog umístěný v knihovně MZA.

tel.:+420 533 317 226
email: knihovna@mza.cz

Provozní doba knihovny
Po: 9:00-11:30, 12:30-16:00
Út: 9:00-11:30, 12:30-16:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
St: 9:00-11:30, 12:30-16:00
Čt: 9:00-11:30, 12:30-16:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
Pá: zavřeno