z 26
Jas Kontrast
Základní údaje
Číslo knihy
Původní číslo knihy
16842
Číslo svazku -
Původce
Typ původce
Velké Meziříčí
německý stavovský úředník
Narození od-do
index narození
-
-
Oddaní od-do
index oddaní
-
-
Zemřelí od-do
index zemřelí
1941 - 1945
-
Obce a jiné lokality
Technické informace
Vazba celoplátěná
Jazyk němčina
Texty
Poznámka Časový rozsah: 1941 - 18. 4. 1945. Převažují zemřelí z utečeneckého tábora a lazaretu v r. 1945.
Poznámka o původci Před 1.7. 1940 spadal obvod pod německého stavovského úředníka v Jihlavě. V mezidobí mezi 1.7. 1940 - 21.11. 1940 se osamostatnil. Vedl jej jako čestný funkcionář majitel velkostatku baron von Teubers a sídlo měl na okresním úřadě. Působnost zahrnovala po
Žádná část matriky není k dispozici.