Aktuality

Lhůty zveřejňovaných archiválií


14.01.2022

Vážení uživatelé,
v aplikaci Acta Publica jsou zveřejněny matriky narozených ve lhůtě 100 let od posledního zápisu v příslušné matriční knize, matriky oddaných ve lhůtě 75 let a matriky zemřelých ve lhůtě 75 let od posledního zápisu. V případech, kdy tomu tak není, jde o aplikaci ustanovení obecně závazného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).

Moravský zemský archiv v Brně může z nově převzatých matrik, jejichž digitalizáty nejsou zpřístupněny on-line, vyhotovit na základě žádosti badatele kopii matričního zápisu, pořídit matriční výpis či zpracovat písemnou rešerši podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Moravským zemským archivem v Brně (http://www.mza.cz/sazebnik-uhrad).

Nahlížení do originálů převzatých matrik, které uvedené lhůty nesplňují, je možné v souladu se zákonnými normami na základě písemné žádosti v úředních hodinách badatelny centrály MZA (tel. 533 317 224, http://www.mza.cz/uredni-hodiny-mza-v-brne) a to pouze ve zcela výjimečném případě, umožňuje-li to fyzický stav převzatých knih (§ 38, odst. 1a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).

Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 100 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby, popř. prokazatelně doloží (úmrtní list), že daná osoba již zemřela nebo pokud je tato osoba totožná s osobou žadatele.

Dále Vás upozorňujeme, že hromadné stahování dat (objem nad 1,5 GB za den), které svědčí o jiném účelu užití, než je soukromé bádání, je nepřípustné. V případě zjištění takového chování badatele mu bude zamezen přístup k serveru pro jeho veřejnou IP adresu a to minimálně na dobu 30 dní od zjištění případu.

Zveřejňování digitalizátů matrik není zákonnou povinností archivu. Server je provozován za ekonomicky přijatelných podmínek z běžných provozních prostředků Moravského zemského archivu, jeho výkonnost je omezená a nejde ji bohužel navýšit bez zásadního dopadu do omezených finančních prostředků, které jsou MZA v Brně přidělovány v rámci státního rozpočtu. Hromadná stahování dat server zatěžují a tím snižují dostupnost služby pro další badatele.

Matriční opravy


29.07.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

849 Římsko-katolický farní úřad Újezd u Černé Hory, matrika oddaných 1834-1844, doplněna str. 62 pro Újezd

3004 Římsko-katolický farní úřad Moravská Nová Ves, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1745-1785, doplněna str. 806 v oddíle narozených

4426 Římsko-katolický farní úřad Napajedla, matrika narozených 1715-1734, oddaných 1717-1767 a zemřelých 1721-1737, doplněny str. 80-81

4796 Římsko-katolický farní úřad Újezd u Vizovic, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1785-1809, doplněny str. 50-51 pro Vysoké Pole

5441 Římsko-katolický farní úřad Kostelec u Kyjova, matrika narozených 1781-1856, doplněny str. 98-99 a 140-141

5520 Římsko-katolický farní úřad Kyjov, matrika oddaných 1831-1863, doplněny str. 370-371

11233 Římsko-katolický farní úřad Bánov, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1897-1910, doplněna str. 239

12648 Římsko-katolický farní úřad Kobeřice, index narozených, oddaných a zemřelých 1817-1949, index celý nově přeskenovanýMatriční přírůstky


28.07.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky:

656 Římsko-katolický farní úřad Sloup, matrika zemřelých 1877-1946
5517 Římsko-katolický farní úřad Kyjov, matrika narozených 1890-1921
7364 Římsko-katolický farní úřad Bílavsko, matrika narozených 1884-1921
7380 Římsko-katolický farní úřad Bílavsko, matrika oddaných 1901-1946
7488 Římsko-katolický farní úřad Bystřice pod Hostýnem, matrika oddaných 1944-1946
7601 Římsko-katolický farní úřad Holešov, matrika oddaných pro Bořenovice 1869-1946
7605 Římsko-katolický farní úřad Holešov, matrika oddaných pro Dobrotice 1869-1946
7608 Římsko-katolický farní úřad Holešov, matrika oddaných pro Jankovice 1869-1946
7611 Římsko-katolický farní úřad Holešov, matrika oddaných pro Martinice1869-1946
7614 Římsko-katolický farní úřad Holešov, matrika oddaných pro Přílepy 1869-1946
7618 Římsko-katolický farní úřad Holešov, matrika oddaných pro Tučapy 1869-1946
7621 Římsko-katolický farní úřad Holešov, matrika oddaných pro Všetuly 1869-1946
7624
Římsko-katolický farní úřad Holešov, matrika oddaných pro Zahnašovice 1869-1946
7628 Římsko-katolický farní úřad Holešov, matrika oddaných pro Žopy 1869-1946
7875 Římsko-katolický farní úřad Kostelec u Holešova, matrika oddaných pro Karlovice 1866-1947
8132 Římsko-katolický farní úřad Loukov, matrika oddaných pro Loukov 1907-1945
8136 Římsko-katolický farní úřad Loukov, matrika oddaných pro Libosváry 1907-1945
8370 Římsko-katolický farní úřad Rymice, matrika narozených 1868-1921
8620 Římsko-katolický farní úřad Žeranovice, matrika oddaných 1873-1946
11234 Římsko-katolický farní úřad Bánov, matrika narozených, oddaných 1911-1920 a zemřelých 1911-1927
11642 Římsko-katolický farní úřad Korytná, matrika narozených 1868-1912
11795 Římsko-katolický farní úřad Ostrožská Nová Ves, matrika zemřelých 1897-1945
12214 Římsko-katolický farní úřad Uherský Brod, matrika zemřelých pro Havřice 1862-1945
11948a Římsko-katolický farní úřad Starý Hrozenkov, matrika narozených 1784-1793Matriční opravy


27.06.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

927 Římsko-katolický farní úřad Žďárná, matrika narozených 1837-1874, doplněny str. 4-5 pro Velenov

2916 Římsko-katolický farní úřad Lednice, index narozených 1808-1863, doplněny str. 209-210

4220 Římsko-katolický farní úřad Malenovice, matrika oddaných 1789-1846, duplicita – smazána dvoustrana 32-33

5670 Římsko-katolický farní úřad Moravský Písek, matrika narozených 1865-1889, doplněna str. 260

5671 Římsko-katolický farní úřad Moravský Písek, matrika narozených 1890-1908, doplněna str. 23

9470 Římsko-katolický farní úřad Pivín, matrika oddaných 1850-1885, doplněny str. 24-25 pro Pivín

13153 Římsko-katolický farní úřad Slavkov u Brna, matrika zemřelých 1837-1935, doplněny str. 14-15 pro Špitálku

13213 Římsko-katolický farní úřad Švábenice, matrika narozených 1667-1717, oddaných 1666-1720 a zemřelých 1666-1719, doplněna str. 148 pod ohnutým listem

13414 Římsko-katolický farní úřad Blížkovice, matrika narozených 1680-1735, oddaných a zemřelých 1680-1736, doplněny str. 334-335

15518 Římsko-katolický farní úřad Dolní Loučky, matrika oddaných 1841-1896, doplněny str. 102-103 pro Střemchoví

15540 Římsko-katolický farní úřad Doubravník, matrika oddaných 1858-1928, doplněny str. 7-8 pro Zahrádku

16791 Českobratrská církev evangelická Veselí, matrika narozených 1863-1881, doplněny str. 128-129 (pod lístkem)

17204 Římsko-katolický farní úřad Brno-Staré Brno, matrika zemřelých 1900-1910, doplněny str. 389-397Matriční přírůstky


27.06.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky:

736 Římsko-katolický farní úřad Rájec nad Svitavou, matrika narozených 1873-1921
946 Římsko-katolický farní úřad Žďárná, index oddaných 1902-1943
980 Okresní národní výbor Boskovice, matrika narozených 1914-1921
2116 Římsko-katolický farní úřad Vysoké Popovice, matrika zemřelých 1907-1944
5209 Římsko-katolický farní úřad Dambořice, matrika narozených 1884-1921
5659 Římsko-katolický farní úřad Mistřín, matrika oddaných 1902-1946
5667 Římsko-katolický farní úřad Mistřín matrika zemřelých 1916-1949
6171 Československá církev Hovorany, matrika zemřelých 1922-1946
6180 Československá církev Kyjov, matrika oddaných 1925-1946
8226 Římsko-katolický farní úřad Pačlavice, index zemřelých 1784-1905
8315
Římsko-katolický farní úřad Popovice, index narozených 1880-1920
11219 Římsko-katolický farní úřad Babice, matrika oddaných 1924-1945
11386 Římsko-katolický farní úřad Boršice u Buchlovic, matrika oddaných 1934-1946
11499 Římsko-katolický farní úřad Hluk, index narozených 1902-1920
11591 Římsko-katolický farní úřad Jalubí, matrika narozených pro Jalubí 1910-1921
11594 Římsko-katolický farní úřad Jalubí, index narozených pro Sušici 1893-1921
11681 Římsko-katolický farní úřad Kunovice, matrika oddaných 1929-1946
11703 Římsko-katolický farní úřad Nedakonice, matrika oddaných 1927-1946
11753 Římsko-katolický farní úřad Nivnice, matrika oddaných 1926-1945
11783 Římsko-katolický farní úřad Ostrožská Nová Ves, matrika narozených 1884-1920
11859 Římsko-katolický farní úřad Polešovice, matrika narozených pro Polešovice 1900-1920
11867 Římsko-katolický farní úřad Polešovice, matrika narozených pro Ořechov a Vážany 1900-1920
12017
Římsko-katolický farní úřad Stříbrnice, matrika oddaných 1910-1945
12027 Římsko-katolický farní úřad Stupava, matrika oddaných 1905-1946
12094 Římsko-katolický farní úřad Uherské Hradiště, matrika zemřelých 1942-1945
12104 Římsko-katolický farní úřad Uherské Hradiště-Sady, matrika narozených 1901-1921
12185 Římsko-katolický farní úřad Uherský Brod, matrika oddaných 1940-1946
16671 Filiální sbor Českobratrské církve evangelické Borovnice, matrika zemřelých 1886-1946

matriční opravy


01.06.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

4220 Římsko-katolický farní úřad Halenkovice, matrika oddaných 1789-1846, doplněny str. 32-33

4607 Římsko-katolický farní úřad Slavičín, matrika oddaných 1837-1863, celá nově přeskenovaná

4908 Římsko-katolický farní úřad Vizovice, matrika narozených a oddaných 1667-1718, celá nově přeskenovaná

4965 Římsko-katolický farní úřad Vlachovice, matrika zemřelých 1784-1833, doplněny str. 10-11

9282 Římsko-katolický farní úřad Mostkovice, matrika narozených 1819-1868, doplněny str. 102-103

9506 Římsko-katolický farní úřad Prostějov-u sv. Kříže, matrika narozených 1811-1819, přehozeny skeny 197-198, doplněna strana 259

9684 Římsko-katolický farní úřad Přemyslovice, matrika zemřelých 1842-1905, doplněny str. 20-21 pro Růžov

9810 Římsko-katolický farní úřad Tištín, matrika oddaných 1875-1940, doplněny str. 12-13

13128 Římsko-katolický farní úřad Slavkov u Brna, matrika narozených 1891-1919, doplněny str. 278-279

14373 Římsko-katolický farní úřad Oleksovice, matrika narozených 1858-1897, doplněny str. 44-45

15463 Římsko-katolický farní úřad Bystřice nad Pernštejnem, matrika oddaných 1895-1942, doplněny str. 473-475 pro Věchnov a 479-481 pro Pivonice

15532 Římsko-katolický farní úřad Doubravník, matrika narozených 1752-1780, doplněny str. 86-87

16329 Římsko-katolický farní úřad Štěpánov nad Svratkou, index zemřelých 1833-1858, doplněny str. 123-124

17030 Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Tomáš, matrika oddaných 1877-1886, doplněny str. 152-153

 

Matriční přírůstky


31.05.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky:

479 Římsko-katolický farní úřad Letovice, matrika narozených 1886-1920
1096
Římsko-katolický farní úřad Čučice, matrika oddaných 1886-1946
1160
Římsko-katolický farní úřad Dolní Kounice, matrika zemřelých 1888-1944
1513
Římsko-katolický farní úřad Oslavany, matrika oddaných 1938-1946
1527
Římsko-katolický farní úřad Oslavany, index oddaných 1862-1946
1580
Římsko-katolický farní úřad Pozořice, matrika oddaných 1856-1947
1620
Římsko-katolický farní úřad Pravlov, matrika zemřelých 1856-1945
2266
Československá církev Hrušovany u Brna, matrika zemřelých 1934-1946
4442
Římsko-katolický farní úřad Napajedla, matrika narozených 1876-1921
4466
Římsko-katolický farní úřad Napajedla, matrika zemřelých 1857-1946
4762
Římsko-katolický farní úřad Tlumačov, matrika narozených 1899-1920
5016
Římsko-katolický farní úřad Želechovice nad Dřevnicí, matrika oddaných 1924-1945
5032
Římsko-katolický farní úřad Želechovice nad Dřevnicí, matrika zemřelých 1879-1945
5043
Českobratrská církev evangelická Zlín, matrika oddaných 1930-1946
5094 Okresní národní výbor Zlín, matrika oddaných 1935-1946
7525
Římsko-katolický farní úřad Střílky, matrika narozených 1867-1920
7932
Římsko-katolický farní úřad Kroměříž, sv. Mořic, matrika zemřelých 1929-1946
8071
Římsko-katolický farní úřad Kvasice, matrika oddaných 1939-1946
8179
Římsko-katolický farní úřad Morkovice, matrika narozených 1891-1921
8548
Římsko-katolický farní úřad Zdounky, matrika zemřelých 1909-1945
8624
Římsko-katolický farní úřad Žeranovice, matrika oddaných pro Franckovice 1874-1946
8628 .
Římsko-katolický farní úřad Žeranovice, matrika oddaných pro Rackovou 1874-1945
8676
Okresní národní výbor Kroměříž, matrika oddaných 1923-1945
8697
Československá církev Kroměříž, matrika zemřelých 1939-1946
8999
Římsko-katolický farní úřad Kladky, matrika narozených 1898-1921
9008
Římsko-katolický farní úřad Kladky, matrika oddaných 1932-1946
9166
Římsko-katolický farní úřad Kostelec na Hané, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1885-1921
9629
Římsko-katolický farní úřad Prostějov-sv. Kříž, index zemřelých 1919-1946
9806
Římsko-katolický farní úřad Tištín, matrika narozených, oddaných a zemřelých pro Koválovice 1887-1920
11698
Římsko-katolický farní úřad Nedakonice, matrika narozených 1900-1920
11778
Římsko-katolický farní úřad Ostrožská Nová Ves, matrika narozených 1904-1921
12740
Římsko-katolický farní úřad Křenovice, matrika oddaných 1931-1946
12917
Římsko-katolický farní úřad Nížkovice, matrika oddaných 1884-1946
13332
Českobratrská církev evangelická Heršpice, matrika narozených 1911-1921
13337
Českobratrská církev evangelická Heršpice, matrika oddaných 1928-1946
16223 Římsko-katolický farní úřad Sněžné, matrika oddaných 1895-1945
16229
Římsko-katolický farní úřad Sněžné, matrika zemřelých 1895-1945
16236
Římsko-katolický farní úřad Sněžné, index oddaných 1840-1944
16238
Římsko-katolický farní úřad Sněžné, index zemřelých 1840-1944

opis106 Římsko-katolický farní úřad Žatčany, matrika narozených pro Žatčany a Třebomyslice 1786-1835 (nahrazuje matriku 2169, která byla kopií opisu)

matriční přírůstky


03.05.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky:

1805 Římsko-katolický farní úřad Střelice, matrika oddaných 1893-1945
2233
Okresní národní výbor Brno-venkov, matrika narozených 1902-1922
2242
Okresní národní výbor Brno-venkov, matrika oddaných 1945-1946
4189
Římsko-katolický farní úřad Zlín, matrika oddaných 1943-1946
4338
Římsko-katolický farní úřad Luhačovice, matrika oddaných 1908-1945
4559
Římsko-katolický farní úřad Pozlovice, matrika oddaných 1923-1945
6004
Římsko-katolický farní úřad Vracov, matrika narozených 1905-1921
8274
Římsko-katolický farní úřad Pravčice, matrika narozených 1899-1921
8568
Římsko-katolický farní úřad Zlámanka, matrika narozených 1884-1921
9268
Římsko-katolický farní úřad Laškov, index oddaných 1887-1940
9428
Římsko-katolický farní úřad Olšany u Prostějova, matrika oddaných 1900-1946
9577
Římsko-katolický farní úřad Prostějov-u sv. Kříže, matrika zemřelých 1931-1946
9659
Římsko-katolický farní úřad Protivanov, matrika oddaných pro Malé Hradisko a Skřivánkov 1921-1946
9660
Římsko-katolický farní úřad Protivanov, matrika oddaných pro Protivanov, Repechy a Bukovou 1921-1946
9932
Římsko-katolický farní úřad Želeč, matrika oddaných 1928-1946
9983
Okresní úřad Prostějov, matrika oddaných 1939-1946

10008 Německý stavovský úředník Prostějov, index oddaných 1939-1945
10009
Německý stavovský úředník Prostějov, index zemřelých 1939-1945
12921
Římsko-katolický farní úřad Nížkovice, matrika zemřelých 1902-1946
13590
Římsko-katolický farní úřad Dyjákovičky, index oddaných 1832-1939
13613
Římsko-katolický farní úřad Havraníky, matrika oddaných 1875-1947
13914
Římsko-katolický farní úřad Chvalkovice, matrika zemřelých 1907-1946
17015
Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Tomáš, matrika narozených 1912-1921
17073
Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Tomáš, index zemřelých 1903-1944
17146
Římsko-katolický farní úřad Brno-Staré Brno, matrika narozených 1915-1921
17357
Římsko-katolický farní úřad Brno-Zábrdovice, index zemřelých 1928-1944
17544
Římsko-katolický farní úřad Komín, matrika oddaných 1920-1946
17892
Městská rada Brno, matrika oddaných 1946-1946
17903
Československá církev Brno, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1921-1921

 

matriční opravy


03.05.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

251 Římsko-katolický farní úřad Černovice, matrika zemřelých 1784-1933, doplněny str. 47-48 pro Černovice

303 Římsko-katolický farní úřad Doubravice nad Svitavou, matrika oddaných 1838-1926, doplněny str. 12-13 pro Doubravici, přehozeny snímky 118 a 119

349 Římsko-katolický farní úřad Jedovnice, matrika zemřelých 1784-1839, doplněny str. 132-133

4928 Římsko-katolický farní úřad Vizovice, matrika oddaných 1871-1900, doplněna str. 35

9185 Římsko-katolický farní úřad Kralice na Hané, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1875-1878, doplněno písmeno D do indexu narozených

9469 Římsko-katolický farní úřad Pivín, matrika oddaných 1785-1857, doplněny str. 2-3

11228 Římsko-katolický farní úřad Bánov, matrika narozených 1753-1785, oddaných 1770-1785 a zemřelých 1767-1784, doplněny str. 421-422

12129 Římsko-katolický farní úřad Staré Město, matrika narozených 1895-1903, doplněna str. 92

12144 Římsko-katolický farní úřad Staré Město, matrika zemřelých 1884-1913, doplněny str. 588-589

15540 Římsko-katolický farní úřad Doubravník, matrika oddaných 1858-1828, doplněny str. 9-10 pro Borač

17195 Římsko-katolický farní úřad Brno-Staré Brno, matrika zemřelých 1786-1889, doplněny str. 64-65 pro Lískovec

17292 Římsko-katolický farní úřad Brno-Zábrdovice, matrika oddaných 1838-1859, doplněny str. 18-19

17354 Římsko-katolický farní úřad Brno-Zábrdovice, index zemřelých 1872-1886, doplněno písmeno F, roky 1876-1879

17376 Římsko-katolický farní úřad Zemská porodnice Brno, matrika narozených 1911-1912, doplněny str. 506-507

Matriční přírůstky


06.04.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky:

1210 Římsko-katolický farní úřad Drásov, matrika oddaných 1891-1946

2298 Německý stavovský úředník Modřice, matrika oddaných 1942-1945

2299 Německý stavovský úředník Modřice, matrika zemřelých 1942-1945

2457 Římsko-katolický farní úřad Břeclav, matrika zemřelých 1910-1946

2678 Římsko-katolický farní úřad Hustopeče, matrika zemřelých 1885-1945

3014 Římsko-katolický farní úřad Moravská Nová Ves, matrika narozených pro Hrušky 1891-1921

3023 Římsko-katolický farní úřad Moravská Nová Ves, matrika oddaných pro Mor. Novou Ves 1935-1946

3401 Římsko-katolický farní úřad Šakvice, matrika oddaných 1837-1945

3541 Římsko-katolický farní úřad Valtice, matrika zemřelých pro Hlohovec 1899-1945

3660 Římsko-katolický farní úřad Kobylí, matrika oddaných pro Vrbice 1864-1945

3753 Okresní národní výbor Hustopeče, matrika narozených 1907-1921

12131 Římsko-katolický farní úřad Staré Město, narození 1909-1920

12145 Římsko-katolický farní úřad Staré Město, matrika zemřelých 1914-1945

13442 Římsko-katolický farní úřad Blížkovice, matrika zemřelých pro Ctidružice 1942-1946

14494 Římsko-katolický farní úřad Přímětice, matrika oddaných pro Kravsko 1851-1946

14761 Římsko-katolický farní úřad Únanov, matrika oddaných pro Plaveč 1789-1946

14764 Římsko-katolický farní úřad Únanov, matrika zemřelých pro Plaveč 1789-1947

14865 Římsko-katolický farní úřad Vratěnín, matrika zemřelých 1890-1945

14910 Římsko-katolický farní úřad Znojmo-Louka, matrika narozených pro Nesachleby, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Starý Šaldorf 1906-1921

14911 Římsko-katolický farní úřad Znojmo-Louka, matrika narozených pro Dobšice, Bohumilice, Suchohrdly a Oblekovice 1906-1921

14988 Římsko-katolický farní úřad Znojmo-sv. Kříž, matrika zemřelých 1918-1946

15005 Římsko-katolický farní úřad Znojmo-sv. Kříž, index zemřelých 1890-1951

15045 Římsko-katolický farní úřad Znojmo-sv. Mikuláš, matrika oddaných 1932-1946

15129 Německá evangelická církev Znojmo, index oddaných 1879-1944

15307 Německý stavovský úředník Popice, matrika zemřelých 1939-1941

17046 Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Tomáš, matrika oddaných 1943-1946

17326 Římsko-katolický farní úřad Brno-Zábrdovice, matrika zemřelých 1943-1946

17333 Římsko-katolický farní úřad Brno-Židenice, matrika zemřelých 1928-1946

17382 Římsko-katolický farní úřad Zemská porodnice Brno, matrika narozených 1920-1921

 

Zobrazené záznamy: 1 - 10, celkem: 46