z 25
Jas Kontrast
Základní údaje
Číslo knihy
Původní číslo knihy
953
357
Číslo svazku I
Původce
Typ původce
Olešnice na Moravě (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
Narození od-do
index narození
-
-
Oddaní od-do
index oddaní
-
-
Zemřelí od-do
index zemřelí
1858 - 1883
-
Obce a jiné lokality
Technické informace
Vazba polokoženková
Jazyk čeština
Texty
Poznámka
Poznámka o původci 10. Novoměstský seniorát č.5 Sbor založen údajně 1857 (základní kámen hřbitova), 1860 kostel. O zřízení fary usilováno již r. 1782. K dějinám sboru viz dále poznámka u prvních matrik, která objasňuje proměnlivá přifaření k Prosetínu a Rovečnému. Podle Sc
Žádná část matriky není k dispozici.