z 137
Jas Kontrast
Základní údaje
Číslo knihy
Původní číslo knihy
16790
948
Číslo svazku IV
Původce
Typ původce
Veselí (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
Narození od-do
index narození
1844 - 1862
-
Oddaní od-do
index oddaní
-
-
Zemřelí od-do
index zemřelí
-
-
Obce a jiné lokality
Technické informace
Vazba polokoženková
Jazyk němčina
Texty
Poznámka
Poznámka o původci 10. Novoměstský seniorát č.9 Sbor založen r. 1782 (Věstník synod. rady 1928, s. 30:dtto), téhož roku první bohoslužby, modlitebna dostavěna r. 1783, od téhož roku faráři. Administrativní lexikon 1928 přiřazuje ke sboru obce ze s. o. Bystřice n. Pernštejn
Žádná část matriky není k dispozici.