Úvod

Úřední deska

Změna úředních hodin, povinně zveřejňované informace

Veřejnost

Informace o badatelnách, knihovnách a předarchivní péči - metodika spisové služby a vyřazování dokumentů

Archiv online

Prezentace archivního popisu, archiválií a knihovní katalog

O nás

Kontaktní informace, legislativa

Aktuality

XXXV. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM –  Žena v dějinách Moravy

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou  společností v Brně a Regionálním muzeem v Mikulově si Vás dovolují pozvat na

XXXV. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM
ma: Žena v dějinách

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ 2022 V MZA

Moravský zemský archiv v Brně si Vás dovoluje pozvat na prohlídku virtuální výstavy Slavné osobnosti pohledem archivních pramenů. Poznejte některé slavné osobnosti spjaté s Moravou na základě dokumentů uložených (nejen) v MZA. Těšit se můžete na životní osudy Gregora …

Den otevřených dveří v SOkA Brno-venkov

Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, Klášter 81, 664 61 Rajhrad Vás zve k příležitosti Mezinárodního dne archivů na Den otevřených dveří čtvrtek 9. června 2022od 9.00 do 17.00, vstup zdarma.

  • otevřené trezory a depozitáře
  • pergamenové listiny

Mezinárodní den archivů 2022 v MZA

Moravský zemský archiv v Brně si Vás dovoluje pozvat na prohlídku virtuální výstavy Slavné osobnosti pohledem archivních pramenů. Poznejte některé slavné osobnosti spjaté s Moravou na základě dokumentů uložených (nejen) v MZA. Těšit se můžete na životní osudy Gregora …

Mezinárodní den archivů 2022 v SOkA Kroměříž

Státní okresní archiv Kroměříž si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní den archivů 2022. V úterý 7. června (od 13.00 do 15.00) proběhne SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ OBCÍ A MĚST OKRESU KROMĚŘÍŽ, ve středu 8. června (od 17.00) se uskuteční vernisáž nové výstavy …

Pozvánka na setkání kronikářů v SOkA Žďár nad Sázavou

Po dvouleté pauze si Vás dovolujeme pozvat na setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou. Letošní, již 16. setkání zaměříme na některé prameny k dějinám obyvatelstva. A o jaké archivní prameny se konkrétně jedná? Tak například o urbáře, katastry, pozemkové …