Úvod

Úřední deska

Změna úředních hodin, povinně zveřejňované informace

Veřejnost

Informace o badatelnách, knihovnách a předarchivní péči - metodika spisové služby a vyřazování dokumentů

Archiv online

Prezentace archivního popisu, archiválií a knihovní katalog

O nás

Kontaktní informace, legislativa

Aktuality

Provoz badatelen Moravského zemského archivu v Brně od 6. dubna 2021

V souladu s usnesením vlády ČR č. 128 ze dne 14.2. 2021 o přijetí krizového opatření, ustanoveními společného opatření ministra vnitra a státního tajemníka v ministerstvu vnitra (č.j. MV-35345-1/SST-2021 ze dne 1.3. 2021), aktualizovaného k 10.3. 2021 (č.j. MV-35345-2/SST-2021), ustanoveními

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ – ZRUŠENÍ PŘEDNÁŠKY

Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Vám sdělují, že plánovaná přednáška Mgr. Milana Řepy, Ph.D. na téma „Morava mezi časy aneb Kde hledat interpretační klíč k dějinám země 1740-1848“, která se měla konat …

PF 2021

Moravský zemský archiv přeje klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce.

PF 2021