Úvod

Úřední deska

Změna úředních hodin, povinně zveřejňované informace

Veřejnost

Informace o badatelnách, knihovnách a předarchivní péči - metodika spisové služby a vyřazování dokumentů

Archiv online

Prezentace archivního popisu, archiválií a knihovní katalog

O nás

Kontaktní informace, legislativa

Aktuality

Pozvánka na setkání kronikářů v SOkA Žďár nad Sázavou

Po dvouleté pauze si Vás dovolujeme pozvat na setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou. Letošní, již 16. setkání zaměříme na některé prameny k dějinám obyvatelstva. A o jaké archivní prameny se konkrétně jedná? Tak například o urbáře, katastry, pozemkové …