Úvod

Úřední deska

Změna úředních hodin, povinně zveřejňované informace

Veřejnost

Informace o badatelnách, knihovnách a předarchivní péči - metodika spisové služby a vyřazování dokumentů

Archiv online

Prezentace archivního popisu, archiválií a knihovní katalog

O nás

Kontaktní informace, legislativa

Aktuality

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ – ZRUŠENÍ PŘEDNÁŠKY

Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Vám sdělují, že plánovaná přednáška Mgr. Milana Řepy, Ph.D. na téma „Morava mezi časy aneb Kde hledat interpretační klíč k dějinám země 1740-1848“, která se měla konat …

PF 2021

Moravský zemský archiv přeje klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce.

PF 2021