Úvod

Úřední deska

Změna úředních hodin, povinně zveřejňované informace

Veřejnost

Informace o badatelnách, knihovnách a předarchivní péči - metodika spisové služby a vyřazování dokumentů

Archiv online

Prezentace archivního popisu, archiválií a knihovní katalog

O nás

Kontaktní informace, legislativa

Aktuality

Provoz badatelen Moravského zemského archivu v Brně od 25. února 2021

V souladu s usnesením vlády ČR č. 128 ze dne 14.2. 2021 o přijetí krizového opatření, ustanoveními společného opatření ministra vnitra a státního tajemníka v ministerstvu vnitra (č.j. MV- 41063-67/SST-2020), aktualizovaného k 15.2. 2020 a ustanoveními  mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

Informace o aplikacích Acta Publica a Indikační skici

Aplikace Acta Publica byla upravena bez nutnosti aplikace Adobe Flash. Běží v testovacím režimu a do konce ledna probíhá kontrola dat. Zůstala možnost přihlašování uživatelů, ale pouze pro použití záložek. Stažení skenů je pouze v omezené kvalitě standardními prostředky webového …

PF 2021

Moravský zemský archiv přeje klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce.

PF 2021