Kontakty – Státní okresní archiv Blansko

Komenského 9
678 01 Blansko
GPS: 49°21’35.367″N, 16°38’21.037″E

tel.: +420 516 419 837
e-mail: soka_blansko@mza.cz
ID DS MZA v Brně: p8caixb

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost (badatelna)

Pondělí 8,00-17.00 hod
Středa 8,00-17.00 hod
V ostatní pracovní dny po předchozí domluvě.

Změny úředních hodin

Množstevní omezení jsou následující:

V badatelně SOkA Blansko  se badateli během jednoho návštěvního dne předkládají archiválie ve lhůtě a v celkovém množství podle aktuálních provozních podmínek a technických  možností archivu  (zpravidla  5 evidenčních jednotek na den).  Mimořádně může obsluha badatelny povolit k prostudování více evidenčních jednotek,  avšak pouze v případě, že jí časové možnosti dovolí všechny předkládané a vracené archiválie řádně zkontrolovat. Bližší podmínky pro zapůjčování archiválií  jsou stanoveny v „Badatelském řádu MZA v Brně“.

Badatelna má  omezenou kapacitu studijních míst. Platí proto pravidlo, že v případě obsazení  (rezervace) všech studijních míst v badatelně bude dalšímu badateli umožněn přístup do badatelny až poté, co se některé z míst uvolní.  O rezervaci místa je  možné požádat  předem.

Kudy k nám

Nalézáme se na Starém Blansku v bezprostřední blízkosti vlakové zastávky Blansko-město.

Z autobusového nádraží a z rychlíkové zastávky Blansko-Macocha
k nám po 1 km dojdete ulicí Svitavskou, na kruhové křižovatce odbočíte k řece a k vlakové zastávce Blansko-město a po 100 metrech dojdete k archivu.

Autem
k nám dojedete, pokud se z kruhového objezdu na ulici Svitavská vydáte na sever směrem na Hořice.