Aktuality

Pozvánka na setkání kronikářů v SOkA Žďár nad Sázavou

Po dvouleté pauze si Vás dovolujeme pozvat na setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou. Letošní, již 16. setkání zaměříme na některé prameny k dějinám obyvatelstva. A o jaké archivní prameny se konkrétně jedná? Tak například o urbáře, katastry, pozemkové …