Galerie archivářů

Přibyl Hubert

*13. 10. 1886 Trstěnice (okres Znojmo), +31. 3. 1961 Brno

Vystudoval učitelský ústav v Brně.

Místa působení: Okresní archiv Rosice, 1956-1960

Odborná a vědecká činnost: Pořádání a soupis fondů místních národních výborů z bývalého okresu Rosice. Sbíral písemnosti v terénu.

Publikační činnost: Publikoval celou řadu článků zaměřených na historii především v regionálním tisku (Jiskra Rosicka).

Sedlák Bohuslav

*1. 1. 1880 Tišnov (okres Brno-venkov), +18. 7. 1957 Tišnov

Místa působení: Okresní archiv Tišnov, 1946-56, archivář, regionální pracovník, publicista

Odborná a vědecká činnost: Pořádání a soupis fondů tišnovských cechů

Publikační činnost: 40 let Sokola v Tišnově, 1932; V závětří Květnice, 1948

Zbirovský Ludvík

*10. 7. 1895 Šarovy (okres Zlín), +4. 8. 1975 Nové Syrovice (okres Třebíč)

Původním povoláním technický úředník byl schválen radou ONV Tišnov do funkce okresního archiváře dne 4. 9. 1957. Podílel se spolu s J. Hájkem na přípravách oslav k 700. výročí města. V Tišnově žil do ledna r. 1973, kdy odešel do Nových Syrovic (okres Třebíč). Zde zemřel v domově důchodců.

Místa působení: Okresní archiv Tišnov, 1957-1960 

Hájek Jan

*26. 11. 1915 Tišnov, +8. 2. 1995 Veverská Bitýška

Vyučený mechanik s velkým zájmem o historii. Na přelomu 30. a 40. let 20. st. patřil mezi naši běžeckou elitu. Díky invalidnímu důchodu se dostal ke své velké zálibě – historii a především na místo okresního archiváře. Věnoval se písemnostem tišnovských škol, jejichž materiály sbíral přímo v terénu. Po územně správní reformě státu v r. 1960 a zániku tišnovského okresu zůstal Jan Hájek okresním archivářem. V nově vzniklém Okresním archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě zůstal do r. 1962. Odtud odešel do Podhoráckého muzea, kde pracoval do r. 1980. V tomto roce odešel na odpočinek. Řadu let působil jako aktivní člen kulturně školské komise při MNV a jako člen redakční rady místního zpravodaje.

Místa působení: Okresní archiv Tišnov,1957-1960 a Okresní archiv Rajhrad, 1960-1962
Publikační činnost: Desítky článků z tišnovské minulosti – Vesnické noviny Tišnovska, Kulturní zpravodaj SZK ROH, Naše Tišnovsko, Tišnovsko.

Spolupracoval na turistickém průvodci Povodí střední Svratky, 1959; Čtení o starém Tišnově, 1986; Ze starého Tišnova I, 1992. 

Flodr Antonín

*6. 6. 1887 Brumovice, +5. 1. 1967 Židlochovice

Zápisy za léta 1937-1960, kronikářem byl jmenován bývalý okresní osvětový inspektor inspektor, který současně byl městským kronikářem a archivářem. V lednu 1949 dostala obec příspěvek na městský archiv od zemského archivu v Brně 2000Kč. 10. 2. 1950-22. 5. 1951 jmenován městským archivářem Antonín Flodr, který započal svou činnost tříděním „nakupeného materiálu“. Ještě v témže roce absolvoval archivní kurs.

4. 11. 1949 schválen do funkce městského kronikáře, zápisy 1937-1960

1935-1939 odborným učitelem a posledním správcem pokračovací školy

od prosince 1949 matrikářem na MěNV v Židlochovicích

Místa působení: Okresní archiv Židlochvice, 1953-1958 

Klein František

*23. 5. 1906, +3. 2. 2004

středoškolský profesor, překladatel cizojazyčné poezie, genealog, regionální historik

Místa působení: Okresní archiv Židlochvice, 1953 

Příleská Hana, roz. Elgrová, PhDr. (1979)

*22. 5. 1932, +27. 2. 2019

Místa působení: Státní archiv Brno, 1956-1958; Okresní archiv Židlochvice, 1958-1960; Okresní archiv Brno-venkov,1960-1991, ředitelka archivu 1960-1989

Odborná a vědecká činnost: Zpracování archivních fondů; autorka Průvodce po Okresním archivu Brno-venkov, 1983; drobné příspěvky z regionálních dějin a zprávy o archivech, zvláště ve sborníku Jižní Morava, kde vedla rubriku Kronika

Dosažné vzdělání: univerzita Brno, fakulta filozofická, archivní studium-dějepis, 1952-1956

Životní údaje: po ukončení studia na filozofické fakultě nastoupila do Státního archivu v Brně, odkud musela v rámci třídních prověrek 31. 8. 1958 odejít. V témže roce se stala okresní archivářkou v Okresním archivu v Židlochovicích. Po správní reformě v roce 1960 stanula v čele Okresního archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, do něhož byl vedle židlochovického archivu začleněn také rosický i tišnovský okresní archiv. Tento archiv budovala prakticky od základů.

Literatura: K. Smutná, AČ, 42, 1992, 105; Jihomoravské okresní archivy 1991. Brno 1992, 35-36