Kontakty – Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna

Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna
GPS:49°9’16.909″N, 16°52’30.123″E

tel. + 420 544 221 225 (badatelna)
e-mail: soka_vyskov@mza.cz
ID DS MZA v Brně: p8caixb

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost

PO 8,00 – 17.00
ST 8,00 – 17.00
PÁ 8,00 – 12,00

Změny úředních hodin

Důležité upozornění!

Z důvodu nedostatku místa v sídle SOkA Vyškov jsou veškeré materiály uloženy mimo budovu zámku, a to v uzavřeném depozitáři v obci Lysovice. Tento depozitář není badatelům přístupný! Na zámku ve Slavkově u Brna jsou uloženy pouze obecní a školní kroniky a je zde umístěna knihovna. Pouze tyto materiály mohou badatelé obdržet ihned po objednání, ostatní budou převezeny v nejbližší možné době z Lysovic. Najednou si může badatel objednat 5 evidenčních jednotek (knih či kartonů), po domluvě s ředitelem archivu i více.

Kudy k nám

Cestu návštěvníkům Státního okresního archivu Vyškov zjednodušuje skutečnost, že se jeho sídlo nachází v dominantě města Slavkova u Brna – v nepřehlédnutelné budově barokního zámku, přesněji v přízemí jeho jižního křídla, po příchodu na nádvoří vlevo. Na vstup do archivu upozorňuje informační tabule, kde jsou uvedeny úřední hodiny i telefonní kontakty. I v době úředních hodin, kdy jsou pomyslné dveře archivu otevřeny, je nutné zazvonit a čekat na příchod obsluhy badatelny.