Historie Státního okresního archivu Kroměříž

• 1947 vznik Okresního archivu Holešov
• 1955 vznik Okresního archivu Kroměříž
• 1960 územní reorganizací dochází ke sloučení okresů Holešov a Kroměříž, vznik Okresního archivu Kroměříž se sídlem v Holešově

• 1985 archivu jsou přiděleny místnosti (badatelna, knihovna, pracovny, depozitáře) v budově bývalé holešovské radnice na Náměstí Ed. Beneše a na zámku jsou umístěny depozitáře
• 1993 město Holešov žádá o uvolnění prostor v budově bývalé radnice
• 1994 po restitučním řízení se stává holešovský zámek soukromým majetkem, vedení Okresního úřadu Kroměříž rozhodlo o výstavbě účelové archivní budovy v Kroměříži
• 1995 začíná stavba archivní budovy
• 1997 otevření budovy Státního okresního archivu Kroměříži na Velehradské ulici č. p. 4259

• 2002 v rámci reformy státní správy se Státní okresní archiv Kroměříž stal vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně