Informace k Vlastivědné revue Západní Morava

Vlastivědná revue věnovaná poznání regionální historie, zaměřená především na okresy Žďár nad Sázavou a Třebíč. Západní Moravu každoročně vydává Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou. Revue je členěna do několika pravidelných oddílů: Články (rozsáhlejší monografické studie), Materiály (studie zaměřené na rozbor určitého typu dokumentu), Drobnosti (kratší monografické studie), Zprávy (zprávy o činnosti archivů a muzeí v regionu), Recenze a zprávy o literatuře (přehled vydané literatury se vztahem k vymezenému regionu zpracovaný formou recenzí a drobných anotací) a Kronika (medailonky významných osobností regionu).

Příspěvky v revui pravidelně publikují nejen pracovníci obou archivů, ale i další přispěvatelé z řad odborné i laické veřejnosti. Možnost publikovat v revui Západní Morava je dána všem, kdo o to projeví zájem. Můžete zaslat svůj příspěvek na adresu redakce a bude-li redakční radou doporučen k otištění, stane se součástí některého z dalších čísel Západní Moravy. Při zpracováváni svého příspěvku se řiďte pokyny pro autory, které jsou uvedeny.

adresa redakce:

Moravský zemský archiv Brno
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
U Malého lesa 4
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 621 723
e-mail: soka_zdarnadsazavou@mza.cz

Moravský zemský archiv Brno
Státní okresní archiv Třebíč
Na potoce 21/23
574 01 Třebíč
tel.: 568 845 760
e-mail: soka_trebic@mza.cz

redakční rada:
Mgr. Vít Křesadlo (výkonný redaktor)
Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
PhDr. František Gregor
Mgr. Petr Jičínský
Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D.

Máte-li zájem si naši revui přečíst, případně zakoupit, můžete nahlédnout do rubriky publikace k prodeji.