Základní informace – Státní okresní archiv Jihlava

Hlavní činnost archivu:

  • uchovávání, zpracovávání a zpřístupňování archiválií
  • ochrana a restaurování archiválií
  • provádění výběru archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení
  • dohled nad spisovou službou