Historie Státního okresního archivu Zlín

Zlínský okresní archiv byl zřízen 1. července 1950 a začal shromažďovat fondy orgánů veřejné správy i další dokumenty (převzal mj. i cenný soubor fotografií meziválečného Zlína), začalo se s budováním odborné knihovny; už počátkem 50. let se dokumenty zapůjčovaly k výstavám, v tisku se zveřejňovaly historické poznatky. Po počátečním umístění v budově okresního národního výboru se archiv přestěhoval r. 1957 do školní budovy ve Štípě.

Přičleněním zaniklého valašskoklobouckého okresního archivu r. 1960 (s depozitářem na Novém Světlově v Bojkovicích) se naše pracoviště rozrostlo, ale dlouho pak trvaly problémy s nedostatkem prostoru. Ze Štípy se archiv r. 1966 přestěhoval do zámku v Klečůvce a získal tu definitivní umístění. Teprve r. 1980 se na Klečůvce konečně podařilo soustředit všechny archivní fondy.

Zámek v Klečůvce po důkladných stavebních úpravách (1974–1976) dobře sloužil archivní práci. Další zlepšení přinesla přístavba třípodlažního depozitáře (1994–1995) a rekonstrukce zámecké budovy (1995–1996).