Základní informace – Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

Hlavní činnost archivu:

uchovávání, zpracovávání a zpřístupňování archiválií
ochrana a restaurování archiválií
provádění výběru archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení
dohled nad spisovou službou