Vzory žádostí

Rešerše/výpisy pro úřední účely jsou vyhotovovány na základě žádosti. Tyto žádosti jsou vyřizovány prioritně.

Soukromé rešerše/výpisy z on-line zveřejněných archiválií nejsou z provozních/personálních důvodů vyhotovovány. 

Na soukromé rešerše/výpisy z on-line nezveřejněných archiválií není nárok, žádosti o ně budou posouzeny podle provozních/personálních možností archivu. 

Formuláře zašlete do datové schránky: p8caixb, nebo na email podatelna@mza.cz či zašlete poštou na adresu Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo náměstí 723/1, 625 00 Brno