Studium v badatelně

STUDIUM ARCHIVÁLIÍ V BADATELNĚ

Jak postupovat v případě zájmu o studium archiválií? Navštivte naši badatelnu. U hlavního vchodu se zaregistrujete na vrátnici. Dostanete klíč s číslem šatní skříňky, ve které si necháte svrchník, batoh, případně další zavazadla. S sebou do badatelny si vezmete pouze poznámky, psací potřeby a doklady. Vystoupáte po schodišti nebo vyjedete výtahem do 2. patra do badatelny. 

REGISTRACE A VYPLNĚNÍ ŽÁDÁNKY PRO STUDIUM ARCHIVÁLIÍ

Každý badatel musí být registrován (vyplní badatelský list) na základě předložení platného občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného obdobného průkazu totožnosti. Registrace se provádí v kalendářním roce pouze jednou. Po zaregistrování si můžete od obsluhy u pultu vyžádat některou z archivních pomůcek (např. inventář, katalog). V nich naleznete soupis archiválií ve fondu obsažených a zejména jejich uložení. Podle informací z inventáře si čitelně vyplníte žádanku, kterou odevzdáte archiváři konajícímu službu v badatelně. Žádanku vyplňte čitelně, nejdůležitějšími údaji jsou značka fondu a signatura, případně inventární číslo. Lhůty pro vyhledání archiválií a limit jednorázově zpřístupněných archiválií (archiválií i mikrofilmů) je upraven badatelským řádem.

PO SKONČENÍ STUDIA ARCHIVÁLIÍ

Prostudované archiválie se vrací zpět do rukou archiváři.  Pokud si přejete ve studiu pokračovat při další návštěvě, je nutné tuto skutečnost sdělit. Archiválie budou pod Vaším jménem připraveny po dobu 30 dní a budete je tak mít při další návštěvě ihned k dispozici.

V jakém archivním souboru HLEDAT?

Pokud netušíte, v kterém archivním souboru by se mohly nacházet informace, které hledáte, obraťte se s dostatečným předstihem na badatelnu, kde Vám poradí. Použít můžete e-mailovou adresu badatelna@mza.cz