Prohlášení o přístupnosti

Moravský zemský archiv v Brně se zavazuje k zpřístupnění jím provozovaných webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky Moravského zemského archivu v Brně

https://www.mza.cz

Stav souladu

Webové stránky https://www.mza.cz jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. V částečném souladu jsou pouze části pro zobrazování archiválií http://www.mza.cz/a8web, https://www.mza.cz/knihovna

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek nejpozději během roku 2021.

Nepřístupný obsah

Internetové stránka nesplňuje následující požadavky:

 • některé kontrasty nesplňují normu
 • mobilní verze obsahuje pouze některé vybrané stránky, pro úplný přístup je nutné použít neresponzivní desktopovou verzi;
 • chybí hlavní oblast pro definování hlavního obsahu stránky a také oblast navigace;
 • některé tabulky neobsahují údaj hlavičky th;
 • odkazy na soubory ke stažení nezahrnují typ souboru a jeho velikost;
 • u některých grafických prvků a odkazů chybí jejich alternativní textové popisy;
 • některé formulářové prvky nemají svůj popis svázaný s tagem label;
 • některé soubory formátu pdf nejsou ve strojově čitelném formátu, jedná se výroční zprávy před rokem 2015 a obsahy prodávaných publikací,
 • odkazy na cizí webové stránky se otevírají v novém okně
 • část webu http://www.mza.cz/a8web, http://www.mza.cz/brnovenkov, http://www.mza.cz/brno běží pouze na nezabezpečeném protokolu http.

Níže uvedený obsah není přístupný, jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů, jedná se o archiválie

 • digitalizované snímky archiválií v aplikaci Digitalizace

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPTX, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.  K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout  Acrobat Reader, Word Viewer, Excel Viewer, PPTX Viewer.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno na základě vlastního posouzení provedeného Moravským zemským archivem v Brně. Při vypracování tohoto prohlášení byl použit metodický pokyn MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikaci a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21. 9. 2020. Prohlášení bylo revidováno dne 19. 4. 2021.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo náměstí 723/1, 625 00 Brno
Oddělení informačních technologií a digitalizace
+420 533 317 428
podatelna@mza.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz