Základní informace – Státní okresní archiv Pelhřimov

Hlavní činnost archivu:

  1. uchovávání, zpracovávání a zpřístupňování archiválií
  2. ochrana a restaurování archiválií
  3. provádění výběru archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení
  4. dohled nad spisovou službou