Rozpočet a závěrečný účet

Rozpočet Moravského zemského archivu na rok 2020

Ostatní provozní výdaje         38.690.000,- Kč
Investiční výdaje                      7.705.000,- Kč
Platy a související výdaje     114.550.288,- Kč 

Rozpočet Moravského zemského archivu na rok 2021

Rozpočet celkem 150.942.089,- Kč, z toho:
platy a ostatní platby za provedenou práci 84.089.741,- Kč
FKSP 1.667.170,- Kč
povinné pojistné 28.175.178,- Kč
výdaje na programy 1.200.000,- Kč
ostatní běžné výdaje 35.810.000,- Kč