Rozpočet a závěrečný účet

Rozpočet Moravského zemského archivu na rok 2020

Ostatní provozní výdaje         38.690.000,- Kč
Investiční výdaje                      7.705.000,- Kč
Platy a související výdaje     114.550.288,- Kč