Fondové skupiny

Fondy skupiny A – Fondy stavovské a samosprávní zemské správy a zemských úřadů a institucí. Kontaktovat správce fondové skupiny: fric@mza.cz.
Přehled fondů skupiny A (pdf, 400kB)

Fondy skupiny B – Fondy politické státní správy a úřadů a institucí na úrovni země a krajů. Kontaktovat správce fondové skupiny: sychra@mza.cz.
Přehled fondů skupiny B (pdf, 400kB)

Fondy skupiny C – Fondy justiční správy soudů, státních zastupitelství a prokuratur na úrovni zemské a krajů. Kontaktovat správce fondové skupiny: dleskova@mza.cz.
Přehled fondů skupiny C (pdf, 400kB)

Fondy skupiny D- Fondy finanční a pozemkových katastrů, báňských úřadů, map a plánů. Kontaktovat správce fondové skupiny: staud@mza.cz.
Přehled fondů skupiny D (pdf, 400kB)

Fondy skupiny E – Fondy církevní řeholních řádů, kapitul a biskupství. Kontaktovat správce fondové skupiny: tichomirovova@mza.cz.
Přehled fondů skupiny E (pdf, 400kB)

Fondy skupiny F – Fondy zemědělskolesnické patrimonií a velkostatků, ústředních správ velkostatků, státních statků a státních rybářství, hřebčínů, lesních závodů, lesních družstev, lesních správ lesních společenství, hospodářských družstev, výzkumných ústavů zřízených ministerstvy zemědělství, lesního a vodních hospodářství. Kontaktovat správce fondové skupiny: jurkovic@mza.cz
Přehled fondů skupiny F (pdf, 1MB)

Fondy skupiny G – Fondy rodů, jednotlivců a spolků, šlechtických rodinných archivů, osobních a literárních pozůstalostí, živnostenských společenstev, politických stran, společenských organizací NF, sbírky. Kontaktovat správce fondové skupiny: ruzickova@mza.cz
Přehled fondů skupiny G (pdf, 1MB)

Fondy skupiny H – Fondy průmyslových podniků, výrobních družstev, obchodních organizací, bank a spořitelen do znárodnění. Kontaktovat správce fondové skupiny: vassmar@mza.cz
Přehled fondů skupiny H (pdf, 1MB)

Fondy skupiny K – Fondy průmyslových podniků, trustů, oborových a generálních ředitelství podniků, výrobních družstev, obchodních organizací, výzkumných ústavů zřizovaných ministerstvy, bank, spořitelen a odborů ROH z období socialismu. Kontaktovat správce fondové skupiny: vassmar@mza.cz
Přehled fondů skupiny K (pdf, 1MB)

Fondy skupiny L – Fondy průmyslových firem v postsocialistickém období. Kontaktovat správce fondové skupiny: vassmar@mza.cz
Přehled fondů skupiny L (pdf, 1MB)