Historie Státního okresního archivu Hodonín

První soustřeďování a evidování archiválií na okrese Hodonín je spojeno se jménem středoškolského učitele Havláta. V roce 1954 byl do funkce okresního archiváře jmenován Josef Špička, který tuto funkci vykonával až do odchodu do starobního důchodu v roce 1981. V roce 1959 byl uložený archivní materiál přemístěn z nevyhovujícího sklepení ONV Hodonín do nově získaných prostor hodonínského zámečku.

V letech 1962-1964 vznikl adaptací zpustlé strojovny hodonínských mlýnů nový depozitář, který byl v letech 1973-1976 rozšířen dvoupodlažní přístavbou s vyvýšeným přízemím o nové depozitní prostory a také kanceláře, pracovny, sociální zařízení a garáž. Skladové prostory byly vybaveny kovovými regály s posuvnými příhradami o celkové ložné ploše 5 191 50 bm. Dne 6. října 1976 byl tak v Hodoníně slavnostním otevřením zahájen provoz první účelové budovy archivu na území ČSR.

Počátkem devadesátých let, za ředitele Mgr. Jiřího Mráky, prošla budova archivu novou přestavbou, při které bylo zrekonstruováno sociální zařízení a celé přízemí archivu. V roce 2000 pak byla zvětšena badatelna a opraveno osvětlení v kancelářích i depozitářích. O rok později získal Státní okresní archiv Hodonín objekt na ulici Nerudova, kde byl vybudován nový depozitář vybavený kovovými regály a hostinským pokojem. V roce 2004 byla na budově na Koupelní ulici vyměněna okna, opravena střecha a fasáda získala nový moderní vzhled. O rok později byla upravena venkovní omítka a vyměněna okna i na druhé budově na Nerudově ulici.