Sborník Státního okresního archivu Znojmo

Ročenku Okresního archivu ve Znojmě založil v roce 1986 jeho tehdejší ředitel Zdeněk Bína a od svého vzniku plní funkci historického a vlastivědného periodika znojemského a moravskokrumlovského regionu. Své práce v ní publikují profesionální historikové, studenti vysokých škol i amatérští badatelé.

Počínaje rokem 2005 změnila ročenka název na Sborník Státního okresního archivu Znojmo.

V roce 2010 byla pro jeho vydávání vytvořena redakční rada, jejímiž členy v současnosti jsou Mgr. Zdeněk Bína, Mgr. Dana Jurášová (výkonná redaktorka, Státní okresní archiv Znojmo), PhDr. Jiří Kacetl (Jihomoravské muzeum ve Znojmě), Mgr. Martin Kuča (Městské muzeum Moravský Krumlov), Mgr. Martin Markel, Ph.D. (Historický ústav FF MU Brno), Mgr. David Nehyba (Státní okresní archiv Znojmo) a doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr. (Moravský zemský archiv v Brně).  Vedle změny obálky a přidání podtitulu Historický a vlastivědný sborník Znojemska a Moravskokrumlovska doznal změn i jeho obsah, který je (podobně jako v letech 1986-1993) rozdělen do stálých rubrik Studie, Materiály, Drobnosti, Recenze, Zprávy a Výročí.

Redakce:

Státní okresní archiv Znojmo
Divišovo nám. 5
669 02  Znojmo
e-mail: jurasova@mza.cz, nehyba@mza.cz