Základní informace – Státní okresní archiv Zlín

Stručná fakta o archivu:

  1. Hlavním úkolem Státního okresního archivu Zlín je shromažďovat, zabezpečovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archivní dokumenty na území okresu Zlín.
  2. K 1. 1. 2016 je v našich depozitářích uloženo 5 151,25 běžných metrů archiválií a 2 089 archivních fondů.
  3. Uchováváme především dokumenty správních úřadů okresu, justice, měst a obcí, škol, far, spolků, atd.
  4. Pečujeme také o soubor archivních fondů firmy Baťa a Národního podniku Svit.
  5. Nejstarší dokumenty pocházejí ze 14. století.
  6. Veřejnosti je k dispozici badatelna, kde mohou zájemci studovat archivní dokumenty.
  7. Součástí archivu je rovněž rozsáhlá odborná knihovna (k 1. 1. 2016 obsahuje 30 847 evidovaných svazků) a fotoarchiv.