Oddělení IT a digitalizace

v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu zejména: 

  1. zajišťuje a kontroluje řádné fungování a využívání výpočetní techniky a programového vybavení Archivu včetně provozu automatizovaného informačního systému Archivu, 
  2. vypracovává koncepci rozvoje výpočetní techniky a programového vybavení Archivu a v souladu s ní navrhuje jejich obnovu a vyřazování, 
  3. připravuje koncepci digitalizace archiválií s cílem optimálního využití techniky pro potřeby Archivu i badatelské veřejnosti, 
  4. organizuje školení a přípravu pracovníků pro práci s novým softwarem, 
  5. podílí se na řádné evidenci výpočetní techniky a programového vybavení podle pokynů ekonomicko-provozního oddělení, 
  6. zastupuje Archiv v mezinárodních projektech digitalizace archiválií, 
  7. podílí se na přípravě archiválií pro digitalizaci, provádí kontrolu digitalizátů, 
  8. provádí mikrofilmování archiválií a vyhotovuje jejich bezpečnostní a uživatelské kopie, 
  9. vyhotovuje fotografické reprodukce archiválií pro potřeby Archivu a badatelské veřejnosti a zajišťuje dokumentární činnost Archivu.