Historie Státního okresního archivu Znojmo

Státní okresní archiv Znojmo ve své historii prošel celou řadou změn. Funkci okresního archivu začal plnit již v roce 1948, kdy navázal na práci znojemského městského archivu. V dnešní podobě vznikl při územní a správní reorganizaci v roce 1960, kdy se k Okresnímu a městskému archivu ve Znojmě připojil Okresní archiv v Moravském Krumlově.

Městské archivy v obou městech existovaly již od poloviny 19. století. Po roce 1953 převzal moravskokrumlovský archiv i funkci archivu okresního.

Státní okresní archiv Znojmo sídlí ve dvou budovách, jež jsou v těsné blízkosti. Hlavní budova archivu se nachází v centru města Znojma na Divišově náměstí č. 5 a je evidovaná jako památkový objekt chráněný státní památkovou péčí. Jde o budovu bývalé jezuitské koleje, která byla v 1. polovině 17. století postavena na místě tří gotických měšťanských domů z donace majitele vranovského zámku hraběte Michala Adolfa Althana a kardinála Ditrichsteina. Mezi nejvýznamnější žáky jezuitské koleje patřil Prokop Diviš, vynálezce bleskosvodu. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 byla v budově zřízena kasárna, později městská hudební škola, kde působil mimo jiné i hudební skladatel Albert Pek.

Budova s arkádovým nádvořím je zdobena sgrafitovou fasádou. V přízemí se nachází křížová a hřebínková klenba, pozůstatky točitého schodiště a kamenných ostění. Z vnitřních místností vyniká v prvním patře budovy sál s renesančním stropem zdobený bohatou ornamentální a figurální štukou. Uprostřed stropu je umístěn velký rodový znak Althanů.

Základní opravy budovy byly provedeny v letech 1959 – 1964, generální oprava v letech 1982 – 1987.

Druhá budova se nachází rovněž v centru města na Jezuitském náměstí č. 4, 4a. Tato slouží jako depozitář k ukládání archiválií. Uvedenou budovu získal archiv v roce 1993 bezúplatným převodem. Dříve sloužila jako ředitelství Restaurací a jídelen. V letech 1995 – 1997 byla rekonstruována z hlediska potřeb zvýšení úložné kapacity archivu. Celková úložná kapacita v objektech archivu činí 6 300 bm, tudíž je vytvořena dostatečná rezerva k ukládání archiválií i v budoucím období.