Stránka s příspěvky

Provoz badatelen Moravského zemského archivu v Brně od 25. února 2021

V souladu s usnesením vlády ČR č. 128 ze dne 14.2. 2021 o přijetí krizového opatření, ustanoveními společného opatření ministra vnitra a státního tajemníka v ministerstvu vnitra (č.j. MV- 41063-67/SST-2020), aktualizovaného k 15.2. 2020 a ustanoveními  mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

2-2021

Žadatel M.O. požádal e-mailovou zprávou ze dne 11.2. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace ve věci kontrolních protokolů č.j. MZA-12110/2014 a č.j. MZA/ZN-9128/2015. Na …

2021-1

Žadatel M.Š. požádal e-mailovou zprávou ze dne 26.01.2021 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace ve věci skartačního řízení ve vztahu ke spisu Okresního …

Informace o aplikacích Acta Publica a Indikační skici

Aplikace Acta Publica byla upravena bez nutnosti aplikace Adobe Flash. Běží v testovacím režimu a do konce ledna probíhá kontrola dat. Zůstala možnost přihlašování uživatelů, ale pouze pro použití záložek. Stažení skenů je pouze v omezené kvalitě standardními prostředky webového …

PF 2021

Moravský zemský archiv přeje klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce.

PF 2021