Přednáška „Co vyprávějí o dějinách brněnských klášterů jejich pečeti?“ v Moravském zemském archivu

Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Vás zvou na přednášku Mgr. Martiny BOLOM-KOTARI, Ph.D. s názvem
Co vyprávějí o dějinách brněnských klášterů jejich pečeti?

Termín: 22.září 2021 v 15 hodin
Místo: Moravský zemský archiv, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno přednáškový sál v přízemí

VSTUP POUZE OSOBÁM S DOKLADEM O BEZINFEKČNOSTI (OČKOVÁNÍ/NEGATIVNÍ TEST/PRODĚLANÉ ONEMOCNĚNÍ) A S NASAZENÝMI OCHRANNÝMI DÝCHACÍMI PROSTŘEDKY