POZVÁNKA NA VÝSTAVU: Pod ochranou svatého Petra

Výstava: Pod ochranou svatého Petra. Morava a papežství ve středověku a raném novověku.

Termín: 9.-27.11.2021

Otevřeno: úterý–sobota od 10 do 18 hod.

Výstava písemností z moravských archivů a knihoven dokumentující vztahy Moravy a Svatého stolce od 9. až do přelomu 18. a 19. století