Provoz badatelen Moravského zemského archivu v Brně od 14. března 2022

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2022 (MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN) je provoz v badatelnách MZA v Brně upraven dle následujících parametrů:
  1. Badatelny všech státních okresních archivů MZA v Brně jsou otevřeny ve dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00 (případné změny na územních pracovištích jsou zveřejněny na webu příslušného státního okresního archivu). Ve stejném časovém úseku jsou stanoveny úřední hodiny u všech jeho organizačních útvarů. Uvedené úřední hodiny jsou určeny pro úřední jednání, která nelze vyřídit písemně, elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) či telefonicky, přičemž objednání předem není nutné. Jednání budou probíhat za aktuálně platných hygienických opatření.

    Badatelna centrály MZA v Brně je otevřena ve dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00, úterý a čtvrtek v době od 8:00 do 15:00.

    Návštěvu badatelny je možné realizovat pouze na základě potvrzené rezervace ze strany pracovníků Moravského zemského archivu v Brně.
  2. Vzhledem k omezeným kapacitám badatelen je třeba studium objednávat na základě žádosti adresované na níže uvedené e-maily:
Centrála MZA:
SOkA Blansko:
SOkA Brno-venkov:
SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově:
SOkA Havlíčkův Brod:
SOkA Hodonín:
SOkA Jihlava:
SOkA Kroměříž:
SOkA Pelhřimov:
SOkA Třebíč:
SOkA Třebíč, pracoviště Moravské Budějovice:
SOkA Uherské Hradiště:
SOkA Vsetín:
SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově:
SOkA Zlín:
SOkA Znojmo:
SOkA Žďár nad Sázavou (objednávky pro Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí):

V žádosti uvádějte (kromě přesné identifikace archiválií, které hodláte studovat) datum a časové rozmezí  plánované návštěvy. Pověřený pracovník Vám co nejdříve potvrdí/nepotvrdí termín a čas. Na termín a čas není nárok, bude záležet na aktuální obsazenosti badatelny a schopnosti připravit požadovaný archivní materiál na navrhovaný termín.
Dodržujte prosím přidělené termíny a v případě, že se nebudete moci dostavit, zrušte svoji návštěvu minimálně s 24 hodinovým předstihem (umožníte tím studium dalším badatelům).

V případě aktuálně nenaplněné prostorové kapacity konkrétní badatelny bude sice možné umožnit studium i bez objednání, nicméně využívání  objednávkového systému velmi doporučujeme, eliminuje se tak možnost odmítnutí studia z kapacitních důvodů.

  1. U vstupu do budov/badatelen bude připraven dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou.

Děkujeme z pochopení a omlouváme se za případné komplikace.