Stránka s příspěvky

Stížnost č.j. MZA/UH-12377/2011

Moravský zemský archiv v Brně na základě stížnosti ve smyslu § 16a zákona 106/1999 Sb., na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace Státního okresního archivu Uherské Hradiště ze dne 10. 11. 2011 č.j. MZA/UH-12377/2011 vydal dne 29. 12. 2011 …